Quantcast
< sekcia Ekonomika

ŠÚ SR: Ceny vo výrobnej sfére rástli štvrtý mesiac po sebe dvojciferne

Foto: TASR/AP

Najvýraznejší rast sa prejavil pri dodávkach elektriny a plynu.

Bratislava 27. mája (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov rástli aj v apríli 2022 rýchlejšie ako ceny producentov v stavebnej či v poľnohospodárskej výrobe. Najvýraznejší rast sa prejavil pri dodávkach elektriny a plynu, pre tuzemsko ceny stúpli takmer na dvojnásobok, pri exporte na trojnásobok. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh počas apríla boli medziročne vyššie o rekordných 48,7 %. Zvýšili sa najmä ceny v dodávke elektriny a plynu o 101,4 %, a v ťažbe a dobývaní o 32,3 %. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových výrobných odvetví, boli ceny medziročne vyššie o 19,6 % a v dodávke vody a odpadov vzrástli o 7,1 %. Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku vzrástli o 9,2 %. V súhrne od začiatku roka ceny priemyselných výrobcov medziročne vzrástli o 37,1 %. Najdynamickejšie sa zvýšili ceny za dodávku elektriny a plynu, a to o 75,1 %

Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 25,7 %. Vyššie boli najmä ceny energií, a to najmä ceny elektriny a plynu o 189 %, či dodávky vody a odpadov o viac ako 150 %. V medzimesačnom porovnaní ceny priemyselných výrobcov na export vzrástli o štyri percentá. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 30,9 %, priemyselnej výroby o 1,6 % a ťažby a dobývania o 0,4 %. Klesli ceny dodávky vody a odpadov o 2,1 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2022 ceny priemyselných výrobcov pre export boli vyššie ako pred rokom o 22 %. Najdynamickejšie vzrástli ceny dodávky vody a odpadov o takmer 164 %, ako aj elektriny a plynu o takmer 134 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli v apríli medziročne vyššie o 30,1 %. Ceny rastlinných výrobkov boli o 49,9 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka, ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o šestinu. Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili najmä ceny jatočných oviec a jahniat o 34,6 %, a ceny jatočnej hydiny o 33,8 %. Výraznejšie vzrástli aj ceny surového kravského mlieka o 18 %, ceny jatočných ošípaných či hovädzieho dobytka boli vyššie o viac ako 12 %. V súhrne od začiatku roka 2022 vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov o 22,1 %, výraznejší rast o viac ako tretinu sa prejavil pri cenách rastlinných výrobkov.

Medziročne vzrástli aj ceny prác v stavebníctve, a to o 17,2 %, v porovnaní s marcom 2022 vzrástli o 1,2 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2022 rast cien stavebných prác dosiahol 18,6 %. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 30,1 %, v porovnaní s marcom 2022 boli vyššie o 3,6 %. V súhrne od začiatku roka medziročný rast dosiahol o 26,8 %.