Quantcast
< sekcia Ekonomika

ŠÚ SR: Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v ekonomiku opäť klesla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zvýšili sa najmä obavy z očakávaných úspor, ako aj finančnej situácie domácností, vzrástli však aj obavy z celkovej hospodárskej situácie.

Bratislava 28. júla (TASR) - Dôvera v slovenskú ekonomiku klesla počas júla 2022 u väčšiny podnikateľov. K najvýraznejšiemu poklesu dôvery došlo v službách, znížila sa aj v obchode a priemysle, iba v stavebníctve došlo k jej zlepšeniu. Nárast pesimizmu prejavili aj spotrebitelia, miera dôvery klesla na najnižšiu úroveň za posledných 16 mesiacov, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Celková dôvera podnikateľov a spotrebiteľov voči vývoju ekonomiky na Slovensku sa v júli 2022 medzimesačne zhoršila, druhý mesiac po sebe.

"Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,7 bodu na hodnotu 96,8. Aktuálne hodnotenie je o štyri body pesimistickejšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zvýšilo sa aj zaostávanie za dlhodobým priemerom. Kým v júni to bolo o tri body, v júli klesla hodnota IES až o 5,7 bodu pod dlhodobý priemer," spresnil ŠÚ.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Pokles dôvery v priemysle nastal aj v júli, avšak po minulomesačnom dvojcifernom prepade sa jeho tempo výrazne spomalilo. Indikátor dôvery klesol len mierne, o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -2, a to predovšetkým vplyvom rastu zásob priemyselných výrobkov. Zvýšenie stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov a ostatných nekovových výrobkov.

Dôvera v službách zaznamenala výrazný pokles druhý mesiac po sebe. Indikátor dôvery v júli klesol o 8,7 p. b. na úroveň 10,3. Pesimistickejšie boli hodnotenia vo všetkých troch otázkach, pri hodnotení ekonomickej situácie za posledné tri mesiace, ako aj pri hodnotení dopytu po službách, bol pokles v nasledujúcich troch mesiacoch dvojciferný.

Zhoršuje sa aj spotrebiteľská atmosféra na Slovensku, keď sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery podľa štatistikov medzimesačne klesol tretí mesiac po sebe. V júli sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil ešte o jeden bod na úroveň -28,8, čo je najnižšia úroveň za posledných 16 mesiacov. Zvýšili sa najmä obavy z očakávaných úspor, ako aj finančnej situácie domácností, vzrástli však aj obavy z celkovej hospodárskej situácie. Nepatrne optimistickejšie vnímali respondenti vývoj nezamestnanosti.

Indikátor dôvery v obchode klesol v júli oproti júnu o 2,3 p. b. na hodnotu 26,7. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít, a to najmä v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Očakávajú však aj nižšie splnenie požiadaviek na dodávateľov, predovšetkým v oprave a údržbe motorových vozidiel a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve sa po poklese v minulom mesiaci v júli ako jediný zvýšil, a to o 9,5 bodu na hodnotu -4,5. Pod zmiernenie pesimistických odpovedí sa podpísali priaznivejšie hodnotenia očakávanej zamestnanosti.