Quantcast
< sekcia Ekonomika

ŠÚ SR: Novembrová stavebná produkcia sa medziročne zvýšila o 1 %

Na snímke budova, v ktorej sídli Štatistický úrad SR na Miletičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s novembrom 2020 znížil objem prác na budovách o jedno percento, aj na inžinierskych stavbách o 8,1 %.

Bratislava 11. januára (TASR) - Stavebné podniky dosiahli v novembri 2021 produkciu v celkovom objeme 588,5 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní rast o jedno percento. November bol piaty mesiac roka 2021, keď výkony v stavebníctve dosiahli rast. Oproti novembru 2019 zaostávali stavebné práce za úrovňou pred pandémiou, ale už len o 8,4 % (v stálych cenách). V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročný vývoj podržali podľa ŠÚ v pluse porovnateľné objemy prác v podielovo menšej zložke domácej výstavby v opravách a údržbe a pretrvávajúci vyšší objem prác v zahraničí. Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, bola stavebná produkcia o 4,9 % vyššia ako v októbri 2021.

Podielovo rozhodujúce stavebné práce realizované na Slovensku, ktoré tvoria 89 % stavebnej produkcie, vykázali v novembri 2021 medziročný pokles o 3,6 %. Zaostávanie za rovnakým obdobím pred pandémiou bolo však menej výrazné ako predošlé mesiace, presiahlo 14 % (v októbri to bolo takmer 25 %). Vývoj na domácom stavebnom trhu bol výsledkom medziročného poklesu najmä podielovo významnejšej novej výstavby o 6,4 % a medziročne približne rovnakého objemu prác na opravách a údržbe (pokles len o 0,3 %).

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s novembrom 2020 znížil objem prác na budovách o jedno percento, aj na inžinierskych stavbách o 8,1 %. Súčasne stav prác v oboch zložkách výraznejšie zaostával za hodnotami dosahovanými pred pandémiou (v novembri 2019), a to najmä pri prácach na budovách (o 17 %).

Produkcia realizovaná v zahraničí je medziročne výrazne vyššia už takmer od začiatku stavebnej sezóny 2021, aktuálne v 11. mesiaci o 62 % a dosahovala takmer dvojnásobné hodnoty ako pred pandémiou.

Stavebná produkcia dosiahla za 11 mesiacov roku 2021 objem vyše 4,8 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola nižšia o 2,3 % a súčasne takmer o 15 % nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Jej vývoj ovplyvnil najmä medziročný pokles novej výstavby v tuzemsku (o vyše ôsmich percent), a približne rovnaké výkony (rast o 0,6 %) v opravách a údržbe. Naopak, pred vyšším prepadom zachraňovali bilanciu stavebníctva stavebné aktivity v zahraničí, ktoré boli v súhrne o tretinu vyššie ako pred rokom a súčasne o 43 % vyššie ako pred pandémiou.