Quantcast
< sekcia Ekonomika

ŠÚ SR: Priemysel v júni udržal tržby v medziročnom raste

Na snímke budova, v ktorej sídli Štatistický úrad SR na Miletičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Oproti máju a po očistení od sezónnych vplyvov tržby stúpli len v dvoch z piatich sledovaných sektorov slovenskej ekonomiky, a to v priemysle o 1,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %.

Bratislava 11. augusta (TASR) - V júni tohto roka medziročne rástli tržby v štyroch z piatich sektorov ekonomiky, pričom dvojciferný rast si udržali najmä v doprave a skladovaní, ale aj v podnikoch informačných a komunikačných činností. Nižšie rasty mal priemysel a vybrané trhové služby. Stavebníctvo už druhý mesiac dosiahlo nižšie tržby ako pred rokom, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemysel zaznamenal v júni medziročný rast tržieb o 2,8 %. Najvýraznejší vplyv na výsledok odvetvia mal medziročný nárast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o tri percentá, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 9,2 %, v ostatnej výrobe o 20,3 % a vo výrobe kovov o štyri percentá. Na výsledku sa podieľal aj rast tržieb v dodávke vody o 5,3 %, ako aj v ťažbe a dobývaní o 1,3 %. Naopak, odvetvie výrazne brzdil pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 27,3 % a v dodávkach elektriny a plynu o 6,1 %.

Tržby v doprave a skladovaní boli v júni medziročne vyššie o 29,5 %. Podobne ako v máji rástlo všetkých päť zložiek odvetvia. Na výsledku sa však podieľali predovšetkým dve objemovo najvýznamnejšie zložky - pozemná doprava vrátane dopravy potrubím, ktoré narástli o 26,9 %, a skladové a pomocné činnosti s medziročným rastom 28,9 %.

Vybrané trhové služby vykázali v júni medziročné zvýšenie tržieb o 5,1 %, takže rástli už 15. mesiac po sebe. Celkový výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný rast tržieb v činnostiach vedenie firiem a poradenstvo o 14,1 %, v architektonických a inžinierskych činnostiach o 9,8 %, ako aj v administratívnych a iných obchodných pomocných činnostiach o 2,6 %. Naopak, celkový rast odvetvia brzdil pokles tržieb v právnych a účtovníckych činnostiach o 8,7 % a v oblasti nehnuteľností o 6,3 %.

Podnikom z odvetvia informačné a komunikačné činnosti v júni 2022 tržby medziročne rástli o 10,5 %, ale tempo rastu tržieb po dlhom čase o polovicu spomalilo. Na celkovom výsledku sa pozitívne podieľalo predovšetkým počítačové programovanie, ktorého tržby boli medziročne vyššie o 10,9 %, a telekomunikácie s medziročným rastom o 2,8 %. Rástlo všetkých šesť zložiek tohto odvetvia. Tržby v stavebníctve klesali druhý mesiac po sebe, v júni 2022 boli medziročne nižšie o 7,2 %.

Oproti máju a po očistení od sezónnych vplyvov tržby stúpli len v dvoch z piatich sledovaných sektorov slovenskej ekonomiky, a to v priemysle o 1,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %. Medzimesačne tržby klesli v doprave a skladovaní o 0,6 %, v stavebníctve o 3,3 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 3,7 %.

V súhrne za prvých šesť mesiacov roku 2022 medziročne najviac, a to dvojciferne, vzrástli tržby v doprave a skladovaní o 25,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 14,3 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol za prvý polrok 2022 súhrnný medziročný rast tržieb o 5,6 % a vo vybraných trhových službách stúpli tržby o 4 %. Za prvých šesť mesiacov roku 2022 vykázalo pokles tržieb len stavebníctvo, a to o 3,2 %.