Quantcast
< sekcia Ekonomika

ŠÚ SR: Zahraničný obchod sa v júni prepadol do mínusu 78 miliónov eur

Na snímke budova, v ktorej sídli Štatistický úrad SR na Miletičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 13 %.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Saldo zahraničného obchodu sa v júni po májovom prebytku 160 miliónov eur prepadlo do mínusu vo výške 78 miliónov eur. Nepriaznivo ho ovplyvnila predovšetkým medziročne vyššia hodnota dovezenej ropy a zemného plynu, ale tiež vybraných priemyselných výrobkov. Priaznivý vplyv mal naďalej vyšší prebytok obchodu s automobilmi, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Posledných viac ako desať rokov bola pritom júnová obchodná bilancia v kladných číslach, v júni 2021 v objeme 211,1 milióna eur a v roku 2020 dokonca 846,5 milióna eur.

K vyššiemu medziročnému rastu vývozu a predovšetkým dovozu prispel vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,7 miliardy eur, pri medziročnom raste o 12,9 %. "Export dosahuje vyššie hodnoty ako pred rokom už ôsmy mesiac v rade. Import rastie ešte dlhšie, a to už 17 mesiacov. V júni 2022 sa hodnota celkového dovozu tovaru zvýšila o 17,1 % na 8,8 miliardy eur," spresnili štatistici.

Medziročný nárast vykázalo v júni tohto roka všetkých desať sledovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. K pozitívnemu vývoju slovenského exportu prispel v júni tohto roka podľa ŠÚ aj o 20,3 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako spracovanie kovov, hutníctvo, či gumárenstvo.

Z desiatich tried v štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast osem z nich. Najvýznamnejší vplyv na dovoz mala opäť aktuálne štvrtá objemovo najväčšia položka v dovoze minerálne palivá, medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka, aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru medziročne vyššia o 70 %, keď dosiahla takmer 880 miliónov eur. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer trojnásobne vyššiu hodnotu ako napríklad v júni 2020. Celkový dovoz ovplyvnil aj import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 7,8 %.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 13 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 17 % na 8,5 miliardy eur eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 63,6 milióna eur.

Za prvý polrok 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 13,4 % na 50,1 miliardy eur a celkový dovoz o 22 % na 51,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,5 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,9 miliardy eur.