Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. máj 2024Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

Súčasný vývoj neodôvodňuje cenovú reguláciu konkrétnych potravín

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Ustanovenie o povinnosti ministerstva financií vykonať analýzu bolo do zákona o cenách doplnené zákonom 279 z roku 2023.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Súčasný vývoj neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR v Analýze cenového vývoja základných druhov potravín, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. Ustanovenie o povinnosti ministerstva financií vykonať analýzu bolo do zákona o cenách doplnené zákonom 279 z roku 2023.

Tempo rastu cien potravín na Slovensku sa podľa analýzy MF v roku 2023 stabilizovalo a v júli spotrebiteľské ceny potravín po dlhom čase klesli. Inflácia zvoľnila v celom regióne V4 a k stabilizácii prispel aj pokles cien energií na svetových trhoch. Zisky v potravinovej vertikále boli podľa MF v roku 2022 zvýšené, ale ku koncu roka sa marže znížili.

Rezort financií pripomenul, že členské štáty EÚ nezaviedli cenovú reguláciu na potraviny, ojedinelé pokusy o cenovú reguláciu v niektorých štátoch nedopadli dobre. V prvom rade vlády nemajú dostatok informácií, aby mohli zaviesť efektívnu reguláciu cien a marží. Trhy dokážu regulovať marže a ceny oveľa efektívnejšie ako vládne regulácie. Štáty totiž nepoznajú výrobné náklady firiem ani dopyt spotrebiteľov.

Cenová regulácia by preto podľa MF viedla k nedostatku potravín, zníženiu poľnohospodárskej produkcie, neodôvodnenému poklesu ziskov firiem, respektíve k tvorbe strát a nakoniec aj ku kolapsu niektorých potravinových vertikál. To by malo dlhodobo negatívne efekty na kupujúcich, predávajúcich a aj potravinovú bezpečnosť.

Krajiny, ktoré pristúpili k cenovej regulácii vybraných potravinárskych výrobkov, okrem problémov s výpadkami v zásobovaní takýmito potravinárskymi výrobkami podľa analýzy rovnako zaznamenávajú nárast cien neregulovaných tovarov a služieb, ktorých spotrebu však mnohé domácnosti nedokážu znížiť, respektíve odložiť (napr. pracie prášky).

"Na základe týchto argumentov neodporúčame zavádzať na Slovensku neefektívne regulačné opatrenia (regulácia cien a marží), ktoré so sebou prinášajú príliš veľa negatívnych dosahov do vertikály a na štátny rozpočet a podporujeme kompenzačné opatrenia, adresnú podporu nízkopríjmových skupín," zdôraznil v závere analytického materiálu rezort financií.

Pri tvorbe analýzy sa vychádzalo aj z materiálu "Tlmenie dopadov inflácie a lepšia cenová stabilita potravín a poľnohospodárskych produktov na Slovensku" Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je výsledkom okrúhlych stolov za účasti relevantných záujmových skupín a odborných inštitúcií a ktorý bol vzatý na vedomie vládou SR na rokovaní 21. júna 2023.