< sekcia Ekonomika

Normám nezodpovedalo v októbri vyše 9000 kilogramov ovocia

Podujatie Gurmán Fest 2014 sa začalo v piatok 30. mája 2014 na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke a potrvá do 1. júna 2014. Na snímke naaranžované ovocie. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Vyplýva to z dnes zverejnenej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu.

Bratislava 13. novembra (TASR) - Inšpektori kontrolami zistili, že v októbri 2016 normám nezodpovedalo vyše 9000 kilogramov (kg) čerstvého ovocia a zeleniny. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS), odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu.

"Celkovo prekontrolovali inšpektori 322.009 kg tovaru, z čoho 9323 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme," spresnila veterinárna a potravinová správa. Pri tzv. kontrolách na požiadanie sa nezistil nevyhovujúci tovar. Pri kontrolách u prvovýrobcov našli inšpektori 75 kg tovaru s nevyhovujúcou kvalitou. Vo veľkoobchodných skladoch sa kontrolou zistilo 7138 kg a v maloobchodných jednotkách 2110 kg nevyhovujúceho ovocia a zeleniny.

Podľa správy vykonali v októbri inšpektori 171 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Na požiadanie bola vykonaná jedna kontrola, v maloobchodných jednotkách sa vykonalo 129 kontrol, u prvovýrobcov 21 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch 20 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 755 plodín, z čoho 62 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

"Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u štyroch plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 625 plodín, z čoho 59 plodín nevyhovelo požiadavkám noriem. U prvovýrobcov bolo posúdených 39 plodín, z čoho normám nezodpovedali dve plodiny. Vo veľkoobchodných skladoch sa vykonalo 87 HNM, pričom normám nevyhovela jedna plodina," priblížili veterinári.

"Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 25,3 %, v znaku obchodná kvalita 33,6 % a v znaku označenie 41,1 %," dodala v správe ŠVPS.