< sekcia Ekonomika

ŠVPS: Pri kontrolách burčiaku sa v septembri nezistili nedostatky

Foto: TASR - Michal Svítok

Celkovo bolo podľa správy hodnotených 122 vzoriek na mieste.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v septembri 2019 vykonala v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve 98 kontrol, z toho vo výrobe dve kontroly, 50 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 21 kontrol v maloobchodných predajniach, 11 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania, dve kontroly vo veľkoskladoch a 11 kontrol burčiakov. Informovali o tom veterinári v aktuálnej správe.

"Počas kontroly odobrali inšpektori do akreditovaných laboratórií 72 vzoriek slovenských vín, v ktorých sa vykonal celkový analytický rozbor a vzorky boli v senzorických znakoch posudzované v komisiách. Ďalšou časťou kontroly bolo aj porovnanie analytických nameraných hodnôt s analytickými údajmi pri certifikácii vín, či sa predáva spotrebiteľovi to isté víno, ktoré bolo certifikované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave," spresnila ŠVPS.

Aj naďalej podľa veterinárov pokračujú kontroly predaja burčiakov na kvalitu, pôvod v zmysle vysledovateľnosti sprievodných dokladov a označovanie. "Jedenásť kontrol v tomto mesiaci bolo vykonaných na jarmokoch a vinobraniach," priblížila veterinárna a potravinová správa.

Celkovo bolo podľa správy hodnotených 122 vzoriek na mieste. Pri vínach v jednom prípade zistili nesprávne označenie spotrebiteľského balenia. Pri kontrole burčiakov hodnotených na mieste počas vykonaných kontrol neboli zistené nedostatky.

Pri senzorickom komisionálnom hodnotení v laboratóriu vzorky vína určeného na vývoz do tretích krajín bola podľa veterinárnej a potravinovej správy zistená nekvalita, a to v znakoch vôňa a chuť nečistá po myšine.

Pri kontrolách burčiakov inšpektori hodnotili burčiak v senzorických znakoch na mieste. "Možno konštatovať, že tento rok je ponúkaný burčiak s minimálnymi nedostatkami. Predajcovia počas kontrol predložili nadobúdacie doklady od registrovaných výrobcov burčiakov," dodala v správe ŠVPS SR.

Veterinári doplnili, že od 2. septembra do 17. septembra 2019 sa uskutočnili cielené kontroly na celom území Slovenska zamerané na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením (CHZO) v maloobchodných predajniach a veľkoskladoch.