Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. apríl 2024Meniny má Justína
< sekcia Ekonomika

SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase

Foto: SZRB

Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €.

Bratislava 27. februára (OTS) - Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €.

Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča s členmi Predstavenstva SZRB, predsedom predstavenstva Radkom Kurucom, podpredsedom predstavenstva Emilom Pištom a členom predstavenstva Pavlom Mockovčiakom.


Minister Richard Takáč v tejto súvislosti uvítal konštruktívne rokovanie so zástupcami SZRB: „Je to veľmi dobrá správa pre poľnohospodárov na Slovensku. Som rád, že sme s vedením SZRB našli spoločnú reč a vyšli poľnohospodárom v ústrety. Zároveň na ministerstve chystáme aj schému pomoci zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde máme k dispozícii finančné nástroje pre banky v hodnote 278 miliónov eur,“ uviedol minister Richard Takáč.

„Slovenskí poľnohospodári momentálne zápasia s nedostatkom financií na prevádzkovanie svojich firiem v súvislosti s meškaním priamych platieb. Naša banka promptne reaguje na ich potreby a je pripravená so svojimi klientmi situáciu individuálne riešiť prostredníctvom navýšenia čerpania ich preklenovacích úverov dočasne až do výšky 200% nárokovateľnej podpory z platieb vyplácaných cez PPA,“ prezradil Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB.

Náš produkt POĽNOúver pomáha poľnohospodárom prekonať časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov a vyplatením platieb prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tento úver je primárne splácaný z vyplatenej podpory z PPA, jedná sa o bezúčelový úver, ktorý je možné predčasne splatiť bez poplatku. Banka vychádza svojim klientom v ústrety uvoľnením nedočerpanej časti týchto preklenovacích úverov bez nutnosti splnenia podmienky predloženia rozhodnutí PPA o schválení priamych platieb. Deklarovanú pomoc v celkovej výške viac ako 7,8 mil. eur môže využiť viac ako 130 našich klientov.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.