< sekcia Ekonomika

Výrobcovia tepla: Znižovaniu emisií pomôžu centrálne zdroje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Michal Svítok

Individuálne zdroje tepla sú podľa zväzu prakticky nekontrolované, nemusia plniť prísne normy, a preto pre mestá predstavujú väčšie riziko z pohľadu znečistenia ovzdušia.

Bratislava 21. septembra (TASR) – Centrálne zásobovanie teplom (CZT) bude v nadchádzajúcich rokoch dôležitým prvkom pri znižovaní emisií skleníkových plynov a plnení záväzkov Slovenska voči Európskej únii. Tieto systémy dokážu podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) dodávať ekologické teplo spĺňajúce najprísnejšie zákonné normy a emisné limity. Slovensko by malo do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov oproti roku 2005 predbežne o 12 %.

"Existujúca infraštruktúra CZT, ktorá je často majetkom príslušnej samosprávy, predstavuje ideálnu základňu pre budovanie inteligentného energetického systému mesta, a má všetky predpoklady plniť úlohu integrátora jednotlivých riešení obnoviteľných zdrojov energie na jeho území," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Individuálne zdroje tepla sú podľa zväzu prakticky nekontrolované, nemusia plniť prísne normy, a preto pre mestá predstavujú väčšie riziko z pohľadu znečistenia ovzdušia.

Na modernizáciu centrálnych zdrojov tepla budú ale treba veľké investície. SZVT preto privítal schválenie novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, podľa ktorej 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu prevedie do modernizačného fondu. Peniaze z dražby týchto kvót budú určené na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla.

Európska únia chce do roku 2030 oproti roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 32 %. Podľa vedúcej oddelenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy Eleny Višnar Malinovskej musia štáty EÚ na zabezpečenie týchto plánov zvýšiť v nasledujúcej dekáde investície do zelených technológií o 260 miliárd eur ročne.