Quantcast
< sekcia Ekonomika

Živnostníci: SR nevyužíva potenciál živnostníkov a malých podnikateľov

Na snímke zľava 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Ján Palenčár, poslankyňa NR SR a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS), prezident SŽZ Stanislav Čižmárik, štátny tajomník ministerstva Hospodárstva SR Rastislav Chovanec, riaditeľ živnostenského odboru Ministerstva vnútra SR Ján Dutko a starosta Mestského úradu Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý sa účastnia na slávnostnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) v Bratislave v piatok 26. mája 2017. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlavným poslaním Slovenského živnostenského zväzu je zastávať sa svojej členskej základne a vidí to hlavne v tom, aby bolo vyvážené podnikateľské prostredie.

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovensko doposiaľ nevyužilo svoj potenciál pre rozvoj ekonomiky, ktorý živnostníci a malí podnikatelia predstavujú. Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa iniciatívne zaujíma o legislatívny rámec podnikania a požaduje ďalšie úpravy zákona o reštrukturalizácii. Je ho potrebné doladiť tak, aby nebol nástrojom na záchranu veľkých firiem pri súčasnej likvidácii mikropodnikateľov. Zdôraznil to dnes v Bratislave na slávnostnom sneme SŽZ jeho prezident Stanislav Čižmárik.

"Hlavným poslaním Slovenského živnostenského zväzu je zastávať sa svojej členskej základne a vidíme to hlavne v tom, aby bolo vyvážené podnikateľské prostredie. Keď je vyvážené podnikateľské prostredie pre všetkých rovnako, tak podnikaniu sa darí na všetkých úrovniach, a teda aj na tej veľkej a aj na tej drobnej, po toho drobného živnostníka," zdôraznil Čižmárik.

Ako ďalej uviedol, druhotná platobná neschopnosť sa prenáša z akcioviek s limitovaným ručením a nulovým dosahom na majiteľov či manažment na malých podnikateľov s neobmedzeným ručením a s mimoriadne negatívnym vplyvom na ich ďalšiu životnú existenciu.

Novou hrozbou pre živnostenský stav, ako konštatoval Čižmárik, zároveň aj príležitosťou, je tzv. kolaboratívna, čiže zdieľaná ekonomika. Slovenský živnostenský zväz pozorne sleduje, ako budú nastavené pravidlá hry v zdieľanej ekonomike a trvá na tom, aby sa zabránilo jej zneužívaniu. Dôsledkom tohto zneužívania je často čierna práca, cenový damping, daňové a odvodové podvody.

Za obdobie posledných piatich rokov trend podľa prezidenta SŽZ naznačuje výrazný pokles stredných a malých podnikov a rast počtu mikrofiriem. To je jednoznačný signál pre to, aby predstavitelia štátnej a verejnej správy vytvárali vhodný legislatívny, pracovný a spoločenský priestor pre malého podnikateľa, ktorý sa sám zamestnáva, dáva prácu ľuďom vo svojom okolí a spravidla prejavuje aj veľký záujem o svoje sociálne okolie a rozvoj obcí, v ktorých pôsobí.

Delegáti snemu si zároveň pripomenuli 25. výročie tejto organizácie živnostníkov a malých podnikateľov na Slovensku.