< sekcia Ekonomika

Talentový index Slovenska sa znižuje

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života.

Bratislava 5. februára (TASR) - Podľa správy Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (GTCI) sú krajinami s najvyššou schopnosťou pritiahnuť a využiť talent Švajčiarsko, Singapur a USA. Správa potvrdzuje, že problémy súvisiace s talentom sa stali vážnou vecou pre firmy, krajiny aj mestá. Využitie talentu je vnímané ako kritický faktor rastu a prosperity.

Poradie v rebríčku označované ako talentový index je určené hodnoteniami v niekoľkých pilieroch – umožňovať rozvoj, schopnosť pritiahnuť, rast a udržanie talentu, odborné zručnosti a všeobecné znalosti. Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín sa od roku 2015 podieľa spoločnosť Adecco Group, vyvíjajúca aktivity v oblasti ľudských zdrojov, s partnermi INSEAD a Tata Communications.

Konkurencieschopnosť talentov je súbor politík a postupov, ktoré umožňujú krajine rozvinúť, pritiahnuť a budovať ľudský kapitál, ktorý prispieva k produktivite a prosperite. Hlavnými atribútmi ľudského kapitálu sú mobilita, rôznorodosť a ochota prispôsobovať sa novým podmienkam v rýchle sa meniacom svete čiže podnikavosť. Podnikateľský talent je kritickou zložkou konkurencieschopnosti a inovácie. Jeho význam bude ďalej rásť vo svete, ktorého rytmus sa zrýchľuje, a kde sa spája digitalizácia s globalizáciou.

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života. Najhorší výsledok je v schopnosti pritiahnuť talent, kde mu bráni nízka miera vnútornej otvorenosti vrátane slabej tolerancie voči menšinám a prisťahovalcom.

"Slovensko dosahuje mierne lepší výsledok vzhľadom na vplyv talentu v podnikateľskej aktivite v nových produktoch než v celkovom talentovom indexe. Indikátorom s najvyšším skóre v tomto parciálnom hodnotení je produkcia inovácií. Výsledky naznačujú, že Slovensku sa darí relatívne dobre podporovať a rozvíjať podnikateľský talent a jeho hlavnou výzvou je podporovanie konkurencieschopnosti talentu v ostatných oblastiach," upozorňuje Ivana Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia.

Správa zároveň upozorňuje, že úlohu centier talentu zohrávajú mestá a nie krajiny, čo bude mať vplyv na formovanie novej globálnej mapy talentu. Rastúci význam miest vyplýva z ich vyššej flexibility a schopnosti prispôsobovať sa novým trendom a vzorcom – mestá ako ekonomické útvary sú veľmi flexibilné, lebo dokážu rýchlejšie meniť politiku, čím sa zvyšuje ich atraktívnosť pre talent najmä v oblasti podnikania. Čoraz ústrednejšia úloha miest ako centier podnikateľského talentu zdôrazňuje aj význam vytvárania silných a živých ekosystémov, sústredených najmä okolo inovácie.