< sekcia Ekonomika

Taliansko požiadalo o pomoc cez Fond solidarity EÚ

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Komisia upozornila, že sa bude zaoberať všetkými žiadosťami v jednom veľkom balíku, a nie na základe zásady "kto prv príde, ten prv berie".

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že dostala prvú predbežnú žiadosť o finančnú podporu z Fondu solidarity EÚ na riešenie problémov spojených s novým druhu koronavírusu. Týmto prvým žiadateľom je Taliansko.

Komisia spresnila, že podrobnejšie špecifikácie týkajúce sa finančnej pomoci predloží Taliansko v najbližších týždňoch.

Od 1. apríla 2020 členské štáty Únie môžu na základe návrhov Európskej komisie požiadať o podporu z Fondu solidarity EÚ aj z dôvodov ohrozenia verejného zdravia.

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová médiám pripomenula, že Taliansko je členským štátom Európskej únie, ktorý je najviac zasiahnutý koronakrízou, a potvrdila, že je prvou krajinou, ktorá v tejto súvislosti požiadala o pomoc z Fondu solidarity EÚ.

"Tento fond je súčasťou nástrojov, ktoré eurokomisia rýchlo zaviedla na zmiernenie zaťaženia rozpočtov členských štátov, a je konkrétnym prejavom európskej solidarity v týchto ťažkých časoch," zdôraznila Ferreirová.

Európska komisia do 24. júna zhromaždí všetky žiadosti o podporu týkajúce sa pandémie koronavírusu a potom ich posúdi v rámci spoločného balíka pomoci vyčleneného zo spoločného európskeho rozpočtu, aby zaistila spravodlivé riešenie všetkých prípadov. Následne návrh na poskytnutie finančnej pomoci predloží na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské krajiny).

Komisia upozornila, že sa bude zaoberať všetkými žiadosťami v jednom veľkom balíku, a nie na základe zásady "kto prv príde, ten prv berie".

Komisia 13. marca v rámci svojej investičnej iniciatívy ako reakcie na pandémiu koronavírusu navrhla rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ tak, aby tento fond mohol poskytovať finančnú podporu nielen v prípade prírodných katastrof, ale aj v prípade závažných zdravotných kríz. Tento návrh bol v rekordnom čase schválený Európskym parlamentom a Radou EÚ a platí od 1. apríla.

Na rok 2020 má fond k dispozícii 800 miliónov eur na poskytnutie finančnej pomoci krajinám EÚ, ktoré sú koronakrízou najviac postihnuté. Finančná podpora má zmierniť bremeno nákladov vynaložených na opatrenia okamžitej reakcie, ako je poskytovanie lekárskej pomoci, nákup lekárskeho vybavenia, podpora zraniteľným skupinám, opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy choroby či posilnenie pripravenosti a odolnosti na danú krízu.

spravodajca TASR Jaromír Novak