< sekcia Ekonomika

Tatra banka bude poskytovať nové prekleňovacie úveru

Ilustračné foto Foto: TASR - Daniel Veselský

Preklenovacie pôžičky do dvoch miliónov eur, s dobou splatnosti od dvoch do šiestich rokov, majú pre mikropodniky ročnú úrokovú sadzbu vo výške 3,9 % a pre ostatné podniky 1,9 %.

Bratislava 30. júna (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH), Tatra banka a Slovenská sporiteľňa podpísali zmluvu SIH antikorona záruka 2 na podporu slovenských podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Po Všeobecnej úverovej banke ide o ďalšie dve veľké komerčné banky, ktoré v priebehu týždňa zareagovali na vyhlásenú výzvu a zapojili sa do novej garančnej schémy, informoval v utorok SIH.

Preklenovacie pôžičky do dvoch miliónov eur, s dobou splatnosti od dvoch do šiestich rokov, majú pre mikropodniky ročnú úrokovú sadzbu vo výške 3,9 % a pre ostatné podniky 1,9 %. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru. Poplatok bude firme odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových aj investičných potrieb.

Pre štátny SIH ide už o druhý program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dosahov pandémie. Do prvého programu antikorona záruka sa zapojilo osem bánk. Nízkoúročené úvery poskytujú Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko a Tatra banka. V tejto schéme firmy môžu získať úver vo výške maximálne 1,2 milióna eur so splatnosťou najviac štyri roky.

Prostredníctvom prvého programu antikorona záruka je možné podporovať malé a stredné podniky až do roku 2023. SIH antikorona záruka 2 sa riadi podľa dočasného rámca štátnej pomoci, prostredníctvom ktorého je v súčasnosti možné poskytovať úvery do konca roka 2020.