< sekcia Ekonomika

Termín spustenia 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa opäť odkladá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Pôvodne mal byť blok uvedený do prevádzky začiatkom budúceho roka. Podľa hodnotenia ÚJD nepokračuje ani dostavba 4. bloku potrebným tempom.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Dlho očakávané spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa opäť posúva, a to najskôr až na druhý štvrťrok 2020. Dôvodom odkladu je odstraňovanie rozsiahlych chýb a nedorobkov. Okrem iného prebieha výmena časti nízkonapäťových signalizačných káblov, ktoré sú dôležité napríklad aj pri meraní primárneho okruhu bloku. Pracovníci elektrárne v súčasnosti pripravujú 3. blok elektrárne na opakovanú horúcu hydroskúšku, informovala v piatok TASR riaditeľka kancelárie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR Miriam Vachová.

"ÚJD nepredpokladá zavezenie paliva do reaktora, to znamená začiatok uvádzania do prevádzky, skôr ako v 2. štvrťroku 2020. Tento odhad vychádza z rozsahu činností, ktoré je potrebné pred zavezením paliva do aktívnej zóny vykonať - opakovaný náhrev bloku a odstraňovanie evidovaných chýb a nedorobkov," uviedla Vachová.

Pôvodne mal byť blok uvedený do prevádzky začiatkom budúceho roka. Podľa hodnotenia ÚJD nepokračuje ani dostavba 4. bloku potrebným tempom. Predložený harmonogram počíta s ukončením po jednom roku od dokončenia 3. bloku, podľa očakávaného rozsahu prác však ÚJD predpokladá, že to bude neskôr.

"Podstatným faktorom, ktorý ovplyvňuje termín začiatku opakovaného náhrevu, je prebiehajúca výmena časti nízkonapäťových signalizačných káblov. Cez niektoré z týchto káblov sú vedené signály na ovládanie bezpečnostne významných spotrebičov alebo dôležitých meraní primárneho okruhu bloku," spresnila Vachová. Zamestnanci Slovenských elektrární a ich dodávateľov zistili, že káble od jedného z výrobcov sú nekvalitné. Po ukončení výmeny káblov budú špecialisti opakovane podrobne testovať správnu činnosť všetkých potenciálne ovplyvnených zariadení.

Odhadované obdobie na výmenu káblov a potrebné testy je do konca novembra. "Až po ukončení výmeny káblov a úplnom otestovaní súvisiacich zariadení bude možné začať s realizáciou programu opakovaného náhrevu 3. bloku," uviedla Vachová.

Úrad jadrového dozoru povolí zavážanie paliva do reaktora až po splnení všetkých požiadaviek platnej legislatívy. Do plnej prevádzky sa blok dostane až po uskutočnení ďalších testov. Najskôr musia elektrárne uskutočniť kontrolu reaktora na nízkom výkone bez pripojenia k energetickej sústave a až potom bude reaktor testovaný pri dodávkach energie do siete. "Ďalej musí byť vykonaný preukazný chod 3. bloku na nominálnom výkone po dobu 144 hodín a certifikácia pre jeho prácu v energetickej sústave," dodala Vachová.