Quantcast
< sekcia Ekonomika

Tohtoročná úroda obilnín v SR by mala byť medziročne vyššia o 11,4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Okrem jačmeňa a ovsa u ostatných druhov hustosiatych obilnín očakáva ŠÚ SR vyššiu úrodu.

Bratislava 26. augusta (TASR) - Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť v medziročnom porovnaní vyššia. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa k 15. augustu 2016 očakáva vyššia úroda hustosiatych obilnín o 327.600 ton, teda o 11,4 % v porovnaní s minulým rokom," spresnil štatistický úrad.

Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je v porovnaní s minulým rokom nižšia o 1,8 %, teda o 10.100 hektárov (ha). "Okrem jačmeňa a ovsa u ostatných druhov hustosiatych obilnín očakávame vyššiu úrodu," uviedol ďalej ŠÚ SR.

Kukurica na zrno bola zasiata na výmere nižšej o 12.800 ha (o 6,5 %) a očakáva sa vyššia úroda o 459.000 ton (o 49,4 %). Priemerná hektárová úroda kukurice na zrno sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila o 2,6 tony.Vyššia úroda sa očakáva u všetkých sledovaných olejnín, u repky olejky o 35 %, u slnečnice o 42,1 % a u sóje o 42,7 %. Pestovateľské plochy sa zvýšili u repky olejky o 3,6 % a slnečnice o 10,7 %. Sója bola osiata na nižšej výmere 8500 ha.

"Očakáva sa vyššia úroda u cukrovej repy technickej o 11,9 %, u ktorej sa priemerná hektárová úroda oproti minulému roku zvýšila o 6,65 tony (o 11,9 %). Osiata plocha hrachu siateho je oproti minulému roku vyššia o 17,7 %, ale očakávame o 3 % nižšiu úrodu, pri hektárovej úrode nižšej o 0,69 tony," dodal Štatistický úrad SR.

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale), kukurice na zrno, zemiakov ostatných, repky, slnečnice, sóje cukrovej repy technickej a hrachu siateho na zrno sa k 15. augustu 2016 zisťoval výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola úroda dopočítaná na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.