< sekcia Ekonomika

Transpetrol: Prioritou je obnovenie dodávok ropy v čo najkratšom čase

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ukrajinská spoločnosť UkrTransNafta v sobotu (11.5.) oznámila obnovenie dodávok ropy svojim európskym klientom prostredníctvom ropovodu Družba.

Bratislava 13. mája (TASR) - Pre slovenského prepravcu ropy Transpetrol je prioritou obnovenie dodávok ropy "v čo najkratšom čase". Uviedla to pre TASR spoločnosť Transpetrol v reakcii na medializované informácie, že Ukrajina obnovila dodávky ropy do Európy cez ropovod Družba.

"Hlavným cieľom akciovej spoločnosti Transpetrol je zabezpečovanie tranzitnej a vnútroštátnej prepravy ropy v požadovaných množstvách a kvalite pre svojich zákazníkov a preto momentálne zásadnou prioritou pre našu spoločnosť je obnovenie dodávok ropy v čo najkratšom čase," uviedla za Transpetrol Ivana Kolárik Havranová.

Pre naplnenie tohto cieľa podľa nej naďalej pokračuje intenzívna komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami. Podľa záverov zo spoločného stretnutia všetkých dotknutých strán bude kvalita ropy, prepravenej ropovodom Družba, od polovice mája opäť spĺňať požadované štandardy.

Kvalita ropy dodávanej na Slovensko sa podľa jej informácií neustále sleduje, a to 24 hodín denne. Vzorky ropy sa odoberajú na prečerpávacej stanici spoločnosti Transpetrol v Budkovciach v dohodnutom časovom intervale. Následne sa vyhodnocujú v akreditovanom laboratóriu, ktoré sa nachádza priamo na prečerpávacej stanici v Budkovciach.

Poznamenala, že v súčasnosti, keď sa zistila kontaminácia ropy chlórom, bolo so spoločnosťou MOL Nyrt. dohodnuté, že v záujme zníženia rizika a vzájomnej informovanosti sa odobraté vzorky budú vyhodnocovať na prítomnosť organického chlóru v ich laboratóriu na prečerpávacej stanici vo Fényeslitke v Maďarsku. To je taktiež zamerané na určovanie kvalitatívnych parametrov ropy, vrátane tohto parametra.

Dodala, že v prípade prítomnosti minimálnych koncentrácií organického chlóru takáto ropa zásadným spôsobom neovplyvní funkčnosť ropovodného systému v prípade dodávky ojedinelej individuálnej šarže. Takéto kvalitatívne zmeny významne ovplyvňujú následné spracovanie ropy v rafinérii a práve preto kvalitatívny parameter dodávanej ropy bude sledovaný aj v tomto ukazovateli a následne prevzatie ropy do ropovodného systému spoločnosti Transpetrol sa bude individuálne prerokovávať s odberateľmi.

Agentúra Reuters informovala, že ukrajinská spoločnosť UkrTransNafta v sobotu (11.5.) oznámila obnovenie dodávok ropy svojim európskym klientom prostredníctvom ropovodu Družba a ukončila tak dočasné prerušenie zásobovania vyvolané znepokojením nad kvalitou ruskej ropy. Koncom apríla pozastavili v dôsledku kontaminácie dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba Poľsko, Nemecko, Ukrajina a ďalšie krajiny. Problém vznikol, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktoré sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred odoslaním ropy odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia.