Quantcast
< sekcia Ekonomika

Trnavskí vodári menia na rok 2022 ceny vodného a stočného

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spoločnosť TAVOS so sídlom v Piešťanoch zásobuje pitnou vodou okolo 100 obcí v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec a sčasti aj Nové Mesto nad Váhom.

Piešťany 11. januára (TASR) – S platnosťou od 1. januára na celý rok 2022 zmenila Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) ceny vodného a stočného. Maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určila na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, informuje o tom na svojom webe.

Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia platiť 0,7847 eura za kubický meter (m3) bez DPH. Doteraz bola cena 0,7449 eura za m3 bez DPH. Za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom cenu zaplatia 0,6462 eura za m3 bez DPH oproti doterajším 0,6134 eura za m3 bez DPH. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou cenu (stočné) má novú cenu 1,2071 za m3 bez DPH, v roku 2021 to bolo 1,1497 eura za m3 bez DPH.

Spoločnosť uvádza, že cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému TAVOS dodáva pitnú vodu, a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Spoločnosť TAVOS so sídlom v Piešťanoch zásobuje pitnou vodou okolo 100 obcí v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec a sčasti aj Nové Mesto nad Váhom. Na zabezpečenie zásobovania spoločnosť využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 prameňov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v územnej pôsobnosti. TAVOS vznikla v roku 2003 transformáciou podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š. p., a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bratislava.