< sekcia Ekonomika

Tržby Hamé v minulom roku

Tržby Hamé presiahli v minulom roku 5,22mld. Kč.

HaméBratislava 21. mája (TERAZ.sk - OTS) – Najväčšia česká konzervárenská spoločnosť Hamé, jeden z najväčších výrobcov trvanlivých potravín, chladených potravín, bagiet a sendvičov, dosiahla v minulom roku tržby viac ako 5,22mld. Kč. Nárast z 5,16mld. Kč dosiahnutých v roku 2010.

Na celkových tržbách sa najväčšou mierou podieľala mäsová produkcia 55% a výrobky zo zeleniny a rajčinového pretlaku 20%. Významnou položkou tržieb je aj sladká produkcia 12%, kam patria kompóty, ovocná dojčenská strava, džemy, ovocné zmesi a lekvár. Zostávajúcich 13% tržieb tvoria výrobky, ktoré Hamé importuje z iných krajín.

Hamé v roku 2011 vyrobilo zhruba 96 tis. ton produktov, čo je asi rovnaký objem ako v roku 2010. Výroba Hamé je sústredená do 7 výrobných závodov v Čechách (Babice, Kunovice, Bzenec, Mařatice, Podivín, Letohrad, Hněvotín), jedného závodu v Rusku a jedného v Rumunsku. Podľa marketingovej riaditeľky spoločnosti Marcely Mitáčkovej Hamé každoročne investuje do technologických zariadení v týchto podnikoch čiastku viac ako 100 miliónov korún.

Z celkových dosiahnutých tržieb 5,22mld. Kč bolo na domácom trhu realizovaných 2,9mld. Kč, čo je o 67mil. Kč menej ako v roku 2010. Významný nárast dosiahlo Hamé v roku 2011 oproti roku 2010 na trhu v Maďarsku (o 62%) a v Rumunsku (o 13%). V Maďarsku boli veľmi dobré výsledky dosiahnuté predovšetkým zalistovaním značiek Hamé a Globus. Jednou z krajín, kde bolo Hamé v minulom roku úspešné, bola aj Ukrajina. Tu boli tržby dosiahnuté vo výške 66mil. Kč, čo bolo o 27% viac ako v roku 2010.

V Rusku dosiahlo Hamé v roku 2011 tržby vo výške 406mil. Kč, čo je o 30% menej ako v roku predchádzajúcom. Tento prepad súvisel najmä s krízou na ruskom trhu, ale i snahou konkurencie kopírovať značku Hamé a vydávať svoje produkty za ekonomickú radu spoločnosti Hamé. Na konci minulého roku bolo súdom rozhodnuté v prospech Hamé a jednému z hlavných konkurentov firme Ruzkom bola uložená pokuta vo výške 4,3mil. Rubľov.

Rok 2012
Za prvé 3 mesiace roku 2012 dosiahlo Hamé tržby vo výške 1,4mld. Kč, čo je o 14% viac ako v rovnakom období roku 2011.

V tomto roku pokračuje Hamé v marketingovej podpore svojich značiek ako na domácom trhu, tak i na trhu v Slovenskej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku i Ukrajine.

Svojich významných a dlhodobých zákazníkov má Hamé aj v krajinách ako je Izrael, Poľsko, Rakúsko či Nemecko. V posledných dvoch menovaných sú to najmä zákazníci z rady odberateľov veľkospotrebiteľských balení sladkej produkcie a retailové reťazce, ktorým Hamé vyrába výrobky pod ich privátnymi značkami.
Svoj záujem chce Hamé v nasledujúcom období nasmerovať najmä na zákazníkov a odberateľov v krajinách bývalého SNS, ku ktorým patrí Kazachstan, Turkmenistan, Azerbajdžan alebo Arménsko. Hamé tu už má svojich partnerov, ale predpokladá, že práve v týchto krajinách môže rozvinúť svoje obchodné aktivity ďaleko väčšou mierou, ako boli do teraz.

Plánované výsledky pre rok 2012 chce Hamé dosiahnuť i realizáciou nových vývojových projektov.