< sekcia Ekonomika

Tržby lesného hospodárstva SR vlani klesli o 10,6 % na 865,81 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

U obhospodarovateľov lesa podľa MPRV prevládajú tržby za vlastné výrobky a služby (81 %), z toho hlavne tržby z predaja surového dreva (74 %).

Bratislava 14. októbra (TASR) - Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve SR dosiahli vlani celkom 865,81 milióna eur a v porovnaní s rokom 2019 klesli o 10,6 %. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2020, ktorý vo štvrtok prerokovala a schválila vláda. Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby - až 76,5 %.

Celkové tržby a výnosy obhospodarovateľov lesa boli 448,34 milióna eur a v porovnaní s rokom 2019 klesli o 12,6 %, najmä v dôsledku nižších dodávok surového dreva a jeho nižšieho priemerného speňaženia.

V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa majú podľa agrorezortu najvyšší podiel sortimenty surového dreva, ktoré tvoria spolu takmer 81 % trhovej produkcie. To podľa správy znamená, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa.

Ostatné tržby a výnosy (asi 19 %) predstavujú príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov. Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli tržby vo výške 417,47 milióna eur.

U obhospodarovateľov lesa podľa MPRV prevládajú tržby za vlastné výrobky a služby (81 %), z toho hlavne tržby z predaja surového dreva (74 %). Naproti tomu u poskytovateľov služieb dosahujú tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (72 %) a významný podiel majú tiež tržby z predaja tovaru (21,1 %).