< sekcia Ekonomika

Tržby v máji boli v priemysle medziročne nižšie o 34,5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tržby za vlastné výkony a tovar sa na medzimesačnej úrovni výraznejšie zvýšili počas mája v priemysle o 24,8 %.

Bratislava 13. júla (TASR) - Tržby v máji 2020 boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o 34,5 %, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa na medzimesačnej úrovni výraznejšie zvýšili počas mája v priemysle o 24,8 %. Tržby rástli aj vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,1 %, v doprave a skladovaní o 2,1 %. Tržby v stavebníctve ostali nezmenené na úrovni predchádzajúceho mesiaca.

Medziročný pokles tržieb sa síce zmiernil, tržby v priemysle však naďalej boli o 34,5 % nižšie ako pred rokom. Medziročne nižšia hodnota tržieb bola vo väčšine odvetví priemyslu. Najvýznamnejší bol pokles vo výrobe dopravných prostriedkov, kde tržby dosiahli len polovicu objemu tržieb z mája minulého roka (pokles o 54 %).

Priemerná mzda v priemysle v máji medziročne klesla o 2,7 % na 1231 eur


Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v máji 2020 oproti máju 2019 v maloobchode o 0,5 % (dosiahla 794 eur). Výrazne klesla v ubytovaní o 32,1 % (536 eur), pričom pokles bol aj v ďalších činnostiach. V doprave a skladovaní o 9,9 % (976 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 % (478 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 % (967 eur), priemysle o 2,7 % (1231 eur), veľkoobchode o 2,6 % (1 022 eur), stavebníctve o 2,4 % (726 eur), vo vybraných trhových službách o 2,2 % (1 000 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 % (1 977 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda v máji 2020 medziročne klesla vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 33,4 %. V doprave a skladovaní sa znížila o 11,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,3 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 9,9 %, v priemysle o 4,6 %, vo veľkoobchode o 4,5 %, v stavebníctve o 4,3 %, vo vybraných trhových službách o 4,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 % a v maloobchode o 1,5 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,8 % (dosiahla 785 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % (519 eur), vo vybraných trhových službách o 2,3 % (1 019 eur), vo veľkoobchode o 2,2 % ( 1 045 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 % (2 017 eur), stavebníctve o 0,4 % (723 eur). Klesla v ubytovaní o 9,4 % (685 eur), v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 % (1 018 eur), doprave a skladovaní o 0,8 % (997 eur) a v priemysle o 0,3 % (1 149 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,2 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 11,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, v doprave a skladovaní o 3,2 %, v priemysle o 2,7 %, v stavebníctve o 2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 %, vo veľkoobchode o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.

Pokles zamestnanosti a miezd sa nezastavil ani v máji


Pokles zamestnanosti a miezd, ktorý sa prejavil v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, sa nezastavil ani v máji. Negatívnym vývojom boli naďalej najviac poznačené ubytovacie a stravovacie služby. Zamestnanosť rástla iba v informačných a komunikačných činnostiach, mzdy len v maloobchode. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zamestnanosť sa v máji 2020 v porovnaní s májom 2019 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %. Klesla v ubytovaní o 18,9 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,2 %, v stavebníctve o 8 %, v priemysle o 6,6 %, v maloobchode o 5,5 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,1 %, vo vybraných trhových službách o 4,1 %, vo veľkoobchode o 3,9 % a v doprave a skladovaní o 2,4 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 % a v doprave a skladovaní o 0,3 %. Znížila sa v priemysle o 4,5 %, v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 4,2 %, v maloobchode o 3,6 %, v stavebníctve o 2,7 %, vo veľkoobchode o 2,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,9 %.