< sekcia Ekonomika

Jadrový dozor odmietol informácie o nečistotách v mochovskom reaktore

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Poistkami proti možnému poškodeniu čerpadiel je aj sito v sacom hrdle čerpadiel a nainštalovaný diagnostický systém pre zistenie voľne sa pohybujúcich predmetov v primárnom okruhu.

Bratislava 23. júla (TASR) – Úrad jadrového dozoru (ÚJD) Slovenskej republiky s vysokou pravdepodobnosťou vylúčil, že by sa v chladiacom okruhu reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach mohli nachádzať zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch. ÚJD tak reagoval na anonymný podnet upozorňujúci na údajné nedostatky v technologickom postupe realizácie havarijného chladiaceho systému elektrárne.

Úrad tiež vylúčil ako technicky nemožné problémy spôsobené takýmito nečistotami. Anonym oznámil ÚJD, že nedostatok sa týka hrubého porušenia technológie pri realizácii havarijného chladiaceho systému, ktorý spočíval v absencii „zátky“ v potrubiach počas prípravy zvarových plôch a popadaniu kovových triesok dovnútra trubiek. Zvary sa vyhotovili následne a odpad podľa autora oznámenia zostal v systéme. Anonym upozornil, že v prípade spustenia havarijného systému dôjde k poškodeniu čerpadiel alebo zaneseniu odpadu do iných miest, čo bude mať „katastrofálne následky“.

ÚJD zdôraznil, že montáž technologického zariadenia primárneho okruhu prebieha v podmienkach tzv. sprísnenej montáže a platia tu prísne pravidlá na čistotu montovaných zariadení. Predpísaná čistota sa kontroluje vo viacerých krokoch montáže a v prípade kontaminácie montážnymi operáciami sú zariadenia okamžite dočistené na požadovaný stupeň.

„Pred začatím zváracích prác sa vykonáva kontrola čistoty priľahlých vnútorných povrchov. Po ukončení zvárania sa vizuálne kontroluje okrem iného kvalita zvarového spoja a znovu sa kontroluje čistota priľahlých povrchov. Znečistené plochy musia byť očistené na pôvodný požadovaný stupeň čistoty metódami vylučujúcimi rozptyl nečistôt,“ zdôraznil ÚJD.

Po ukončení montáže celého systému, prípadne jeho časti sa vykonávajú preplachy systému médiom. Tieto pomontážne čistiace operácie sa vykonávajú podľa vopred vypracovaného programu a majú odstrániť nečistoty z potrubia.

Prípadné nečistoty v systému jadrového reaktora vrátane kovových pilín, triesok a mechanických úlomkov po opracovaní zvarových spojov by sa podľa ÚJD počas funkčných skúšok systému havarijného chladenia reaktora a počas etapových skúšok bloku vyplavili do hlavného okruhu reaktora. Po skončení funkčných skúšok boli rozobraté všetky hlavné zariadenia primárneho okruhu a počas týchto veľmi podrobných kontrol neboli podľa ÚJD zistené v zariadení primárneho okruhu žiadne zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch. Poistkami proti možnému poškodeniu čerpadiel je podľa úradu aj sito v sacom hrdle čerpadiel a nainštalovaný diagnostický systém pre zistenie voľne sa pohybujúcich predmetov v primárnom okruhu.