< sekcia Ekonomika

Ukončiť diskrimináciu cirkevných a súkromných škôl chce 26 organizácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V tejto súvislosti poslali otvorený list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Zástupcovia 26 organizácií žiadajú čo najskoršie ukončenie finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. V tejto súvislosti poslali otvorený list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽANO) a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi (SaS).

Iniciátori otvoreného listu žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa zasadili za rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu aj pre ich žiakov, a to navrátením financovania škôl späť pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rovnakým financovaním škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

"Vo vyspelej spoločnosti 21. storočia by malo byť spoločensky neprijateľné, aby určitá skupina žiakov nemala štátom garantovaný rovnaký prístup k vzdelávaniu, a to pre svoje vierovyznanie či presvedčenie. Je vysoko neúnosné, aby vzdelávanie žiakov neštátnych škôl bolo odkázané na milosť a nemilosť územných samospráv, ktoré sú často zriaďovateľmi konkurenčných verejných škôl, a ktorých toto konkurenčné postavenie vedie veľmi často k uplatňovaniu nespravodlivých praktík," povedal Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska. Zástupcovia takmer troch desiatok organizácií uviedli, že cirkevné a súkromné školy častokrát dosahujú nadpriemerné a vynikajúce výsledky vo vzdelávaní a v porovnávacích rebríčkoch škôl sa umiestňujú na popredných priečkach.

"Súčasný stav diskriminačného financovania cirkevných škôl a školských zariadení je okrem iného porušovaním medzinárodného práva, v rámci ktorého existuje Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a je tiež porušením Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní," uviedol Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Oba dokumenty podľa neho zhodne stanovujú, že cirkevným školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú všetky ostatné školy.

Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR uviedol, že zámerom vedenia ministerstva je v súlade s programovým vyhlásením vlády (PVV) zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. "Rokovania predstaviteľov ministerstva školstva s relevantnými partnermi naďalej pokračujú a ministerstvo školstva plánuje zmeniť súčasný systém financovania škôl a školských zariadení, ktorý má vážne nedostatky," uviedol rezort školstva.

"Vedenie ministerstva školstva bude postupovať v súlade s PVV SR, v ktorom sa uvádza, že vláda SR zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov," poznamenalo ministerstvo školstva. Vláda sa v PVV taktiež zaviazala, že vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.