< sekcia Ekonomika

Únia dopravy podporuje vedenie ŽSR v rokovaní s odbormi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Únia pripúšťa právo odborových organizácií na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.

Bratislava 18. januára (TASR) – Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podporuje vedenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s vývojom kolektívneho vyjednávania. Vedenie železníc podľa generálneho tajomníka únie Jána Žačka robí všetko pre získavanie zdrojov, aby mohlo garantovať zvýšenie miezd a zachovanie benefitov pre zamestnancov.

"Vedenie ŽSR vyvíja maximálne úsilie na získavanie vonkajších a hľadanie možných vnútorných zdrojov preto, aby mohlo garantovať zvýšenie miezd a zachovanie benefitov pre zamestnancov. Na preklenutie obdobia do uzatvorenia kolektívnej zmluvy bol v ŽSR vydaný vnútorný predpis," skonštatoval Žačko s tým, že neistota vyvolaná vyhlásením štrajkovej pohotovosti zo strany odborových organizácií tento proces narúša.

Únia pripúšťa právo odborových organizácií na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Podľa Žačka by však malo ísť o proces bez nátlaku a navodzovania napätia a neistoty. "Zodpovednosť za riadenie ŽSR a ekonomické výsledky nesie vedenie spoločnosti. Pritom situácia na trhu práce je výrazne v neprospech zamestnávateľov. Vedenie ŽSR sa preto snaží urobiť maximum pre stabilizáciu vzájomných vzťahov medzi sociálnymi partnermi," priblížil. Kolektívne vyjednávanie podľa jeho slov musí byť založené na vyvážených vzájomných vzťahoch, rešpektovaní možností, vzájomných práv a plnení si povinností.

Únia zároveň verí, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude tomuto procesu nápomocné tak, aby práca železničiarov bola odmeňovaná nielen na základe náročnosti a zložitosti práce, ale aj na základe vývoja miezd v národnom hospodárstve.

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je súčasťou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Členom únie sú aj Železnice Slovenskej republiky.

Odborové organizácie pôsobiace pri Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) 11. januára vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol prístup zamestnávateľa ku kolektívnemu vyjednávaniu. Chceli upozorniť na "ohrozenie sociálneho zmieru" skončením sa platnosti kolektívnej zmluvy ŽSR na roky 2017 – 2018 dňom 31. decembra 2018 a vydaním jednostranného vnútorného nariadenia generálneho riaditeľa. Týmto nariadením sa podľa odborových organizácií rozhodol autonómne a bez dohody so sociálnymi partnermi garantovať ním vybrané benefity.

Rokovanie o návrhu kolektívnej zmluvy 2019 – 2020 medzi ŽSR a odborovými organizáciami sa uskutočnilo 15. januára s tým, že vo väčšine bodov došlo k dohode. K posunu nedošlo v oblasti mzdového nárastu pre železničiarov. Kolektívna zmluva zatiaľ uzatvorená nie je, pokračovať sa bude v rokovaní 23. januára.