Quantcast
< sekcia Ekonomika

Union: Zmeny v prepoisťovaní by zasiahli do súťaže medzi poisťovňami

Foto: Union

Úprava by tiež podľa nej obmedzila právo poistencov na zmenu zdravotnej poisťovne.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Plánované zmeny v prepoisťovaní by podľa súkromnej Union ZP zasiahli do súťaže medzi zdravotnými poisťovňami. "Vďaka súťaži sa za posledné roky zlepšila úroveň prevencie a poistenci získali množstvo nových benefitov," skonštatovala pre TASR hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Úprava by tiež podľa nej obmedzila právo poistencov na zmenu zdravotnej poisťovne.

Union ZP skritizovala, že v prípade zmeny by už nábory nemohli robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska. V takomto prípade podľa nej nedochádza ku konfliktu záujmu, ako to odôvodňuje ministerstvo zdravotníctva. "Naopak, sú to skúsení a školení profesionáli, ktorí môžu prispieť k transparentnému a zákonnému náboru," povedala hovorkyňa. Išlo by podľa Union ZP o obmedzenie ústavného práva na slobodné podnikanie, resp. základného ľudského práva na slobodný výber povolania.

Upozornila tiež, že ak by po novom podal poistenec prihlášku v jeden deň vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a nebude možné určiť, kde ju podal najskôr, príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca bude tá s vyšším počtom poistencov. Union ZP to považuje za diskriminačné. "Nie je dôvod meniť súčasné nastavenie, pri ktorom v takejto situácii ostáva poistenec vo svojej súčasnej poisťovni," podotkla hovorkyňa.

Absurdným je podľa Union ZP tiež návrh, aby poistenec musel k prihláške priložiť akceptačný list od zdravotnej poisťovne, z ktorej chce odísť, čo označila za byrokratickú záťaž. Upozorňuje, že zdravotné poisťovne by mohli účelovo opomínať svoju povinnosť vydávať akceptačný list, a tým znemožniť poistencovi právo na zmenu poisťovne. Novelou by sa podľa nej tiež prakticky znemožnil vstup nových zdravotných poisťovní na trh.

Union ZP nesúhlasí i s úradne osvedčeným podpisom. Okrem iného to bude podľa nej znamenať byrokratickú a finančnú záťaž pre poistenca a znemožnenie vstupu nových hráčov na trh. "De facto tak dôjde k zrušeniu súťaže medzi zdravotnými poisťovňami, čo v konečnom dôsledku bude viesť k zhoršeniu kvality služieb pre poistenca," dodala hovorkyňa. Za nelogické, administratívne zbytočné a finančne nákladné považuje Union ZP tiež oznamovať zmenu poisťovne poistencovi, ktorý sám prejavil vôľu ju zmeniť.

Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort zdravotníctva ňou chce minimalizovať podvodné prepoistenia.