< sekcia Ekonomika

Úprava pracovného pomeru na dobu určitú je v 2. čítaní, pomôže firmám

Na snímke vrchný rad zľava, poslanci za SMER-SD Erik Tomáš, Richard Raši a Peter Žiga počas 8. schôdze Národnej rady SR, na ktorej prezidentka SR Zuzana Čaputová vystúpila so Správou o stave Slovenskej republiky 5. júna 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Novela zákona reaguje aj na potreby zamestnávateľov a má pomôcť udržať pracovné miesta.

Bratislava 5. júna (TASR) - Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovnému pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú vo piatok posunul parlament do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Na pandemické ošetrovné majú mať nárok naďalej tí rodičia, ktorí naďalej budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť, pretože ho nemohli umiestniť do jaslí, predškolských zariadení alebo školy z dôvodu nízkej kapacitnej možnosti alebo zo subjektívnych dôvodov, ak sa napríklad obávajú o zdravie svojho dieťaťa. Celkovo by sa toto opatrenie malo v tomto roku dotknúť približne 31.500 osôb.

Novela zákona reaguje aj na potreby zamestnávateľov a má pomôcť udržať pracovné miesta. "S cieľom udržania zamestnanosti sa navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy," priblížil rezort práce.

Na základe podnetov od zamestnávateľov, predovšetkým z automobilového priemyslu, za skupinu zamestnancov obzvlášť ohrozenú prepúšťaním možno podľa ministerstva považovať zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú, ktorých pracovný pomer sa skončí v najbližšom čase a jeho predĺženie nie je možné podľa Zákonníka práce. Tiež sa to týka zamestnancov, ktorých pracovný pomer na dobu určitú sa skončil v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu a už nebol predĺžený. Zamestnávatelia vo svojich podnetoch uvádzali, že si v týchto ekonomicky náročných časoch nemôžu dovoliť zamestnať týchto zamestnancov na dobu neurčitú a z toho dôvodu budú nútení ich prepustiť. Tomuto sa je možné podľa zamestnávateľov vyhnúť legislatívnou úpravou, ktorá počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu umožní predĺženie, respektíve opätovné uzatvorenie takýchto pracovných pomerov o obdobie najviac jedného roka.