< sekcia Ekonomika

ÚPSVaR:Investičná pomoc pre sociálne podniky už má prvých prijímateľov

Úpsvar Bratislava Foto: go-ok.eu/sk

Ako pripomenulo ústredie, oprávnenými žiadateľmi sú registrované sociálne podniky vrátane začínajúcich sociálnych podnikov.

Bratislava 22. septembra (TASR) - Investičná pomoc pre sociálne podniky už má svojich prvých prijímateľov, informovalo o tom v stredu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ku koncu mesiaca august dostali úrady práce celkovo 16 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, dohodu podpísali už ôsmi žiadatelia spolu za približne 1,2 milióna eur.

V prípade piatich žiadateľov sa realizuje fáza posudzovania splnenia podmienok pre poskytnutie investičnej pomoci. "Dvom žiadateľom úrady nemohli vyhovieť, keďže nemali schválené financovanie investičného zámeru formou návratných zdrojov, a teda nesplnili jednu z podmienok projektu. Jeden žiadateľ nespĺňal základné podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci," špecifikovalo ústredie.

Vlani v októbri zverejnil ÚPSVaR oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka. Vyčlenených je na to 48,8 milióna eur.

Ako pripomenulo ústredie, oprávnenými žiadateľmi sú registrované sociálne podniky vrátane začínajúcich sociálnych podnikov. Podmienkou pre získanie investičnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku z tohto národného projektu je schválenie financovania časti investičného zámeru formou návratných zdrojov - úver, pôžička alebo iný finančný nástroj.

"Sociálny podnik teda musí pri predložení žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného príspevku preukázať úradu schválenie financovania časti svojho investičného zámeru formou návratných zdrojov," uzavrel ÚPSVaR.