< sekcia Ekonomika

Úrad pre informatizáciu: Sprievodca zákonmi by mal pomôcť podnikateľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze umožniť podnikateľom ľahkú orientáciu v ich informačných povinnostiach.

Bratislava 22. júna (TASR) – Inteligentný sprievodca zákonmi by mal pomôcť podnikateľom na Slovensku, a to tak, že im sprehľadní slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v piatok zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze umožniť podnikateľom ľahkú orientáciu v ich informačných povinnostiach.

Tieto povinnosti podľa ÚPVII predstavujú 80 % neopodstatnenej administratívnej záťaže pre podnikateľov. Podľa riaditeľky sekcie riadenia informatizácie Martiny Slabejovej sú regulácie pre bežného človeka často neprehľadné. "Máme vyše 700 zákonov a 2300 podzákonných predpisov, tisíce EÚ nariadení či smerníc. Preto považujem inteligentného sprievodcu právnickou 'džungľou' za veľmi potrebnú a veľmi praktickú inováciu, ktorá bude pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie na Slovensku," priblížila.

V nasledujúcej fáze by mal tento projekt priniesť do praxe ďalšie vylepšenie najmä pre podnikateľov. Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom užívateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť.

Platforma lepšej regulácie by mala byť podľa ÚPVII nástrojom aj pre tých, ktorí legislatívu tvoria. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok. "Veľmi obtiažne na tvorbe zákonov je obsiahnuť celé spektrum už existujúcich právnych noriem a predpisov a predpovedať, aký vplyv bude mať nový zákon na ostatné regulované oblasti," skonštatovala Slabejová s tým, že táto platforma umožní úradníkom vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych technológií.

Celková maximálna suma alokovaná na prvú fázu národného projektu "IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020" z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je približne 6 miliónov eur. ÚPVII dodal, že dátum uzávierky vyzvania je 21. septembra 2018.