< sekcia Ekonomika

Rašiho úrad má mať v roku 2019 na celkové výdavky 10,486 mil. eur

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Marko Erd

Osobné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované na úrovni 3,57 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 viac o 2,49 milióna eur.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) by mal mať v roku 2019 k dispozícii o 7,39 milióna eur viac ako v roku 2018. Na celkové výdavky má mať teda 10,486 milióna eur. Uvádza sa to v návrhu štátneho rozpočtu z Ministerstva financií (MF) SR.

Osobné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované na úrovni 3,57 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 viac o 2,49 milióna eur. Nárast je dôsledkom premietnutia zrealizovaných rozpočtových opatrení z roku 2018, delimitácií a zabezpečenia novej legislatívy.

V limite osobných výdavkov je premietnutá valorizácia miezd zamestnancov z roku 2018 do nasledujúcich rokov. Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2019 v sume 4,13 milióna eur je nárast oproti rozpočtu roku 2018 o tri milióny eur najmä z dôvodu uskutočnených delimitácií informačných systémov z MF SR.

Bežné transfery na rok 2019 rozpočtované v sume 344.000 eur medziročne klesajú o 476.000 eur najmä pre jednorazové zvýšenia výdavkov v roku 2018 v súvislosti s pilotnou podporou experimentálneho vývoja a inovácií na budovanie rozumných miest v SR.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni 2,44 milióna eur a medziročne vzrastú o 2,38 milióna eur. Nárast spôsobila delimitácia informačných systémov z MF SR.

So zdrojmi z Európskej únie vrátane spolufinancovania ani s presunom z minulých rokov sa na budúci rok nepočíta.