< sekcia Ekonomika

Richard Raši informoval o návrhu Vízie a stratégie SR do roku 2030

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Vízia a stratégia sa opiera o princípy otvoreného vládnutia, partnerstva a transparentnosti.

Bratislava 16. septembra (TASR) – O návrhu strategického dokumentu - Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030 informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) na treťom zasadnutí Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Pre médiá to v pondelok uviedol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Prioritou podľa neho je, aby Slovensko bolo „krajinou úspešných a udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých obyvateľov“.

Vízia a stratégia sa opiera o princípy otvoreného vládnutia, partnerstva a transparentnosti. Kľúčovou bude spolupráca so všetkými zástupcami rozvoja, od štátnej správy a samosprávy, podnikateľov až po akademickú sféru a občanov. „Vychádza z nevyhnutnosti spojiť a využiť všetky kapacity a zdroje v spoločnosti na zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti rozvoja,“ povedal vicepremiér Raši o dokumente. Navyše, existencia dlhodobej stratégie umožní aj finančné alokácie založené na dlhodobom plánovaní.

Prioritou dokumentu je, aby sa stal podkladovým materiálom pre rokovania o Partnerskej dohode v novom programovom období EÚ 2021 – 2027. Slovensko 2030 má byť založené na rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím, prioritách kvality života pred hospodárskym rastom, efektívnosti založenej na synergii a integrácii politík a ich nástrojov. Tie sú navrhnuté tak, aby rešpektovali rovnováhu medzi dostupnosťou prírodných, kultúrnych a ľudských zdrojov na jednej strane a ich využívaním na druhej strane.

Zavádzanie jednotlivých opatrení do praxe predpokladá integrovanú spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a regionálnych inštitúcií. Ideálne v rámci spoločných projektových balíčkov, s viaczdrojovým financovaním, vrátane účasti súkromného sektora v regionálnych rozvojových fondoch, konštatuje ÚPVII.

„Keďže ide vo svojej podstate o reformný dokument, jeho úspešné zavedenie do života si bude vyžadovať celospoločenskú podporu, ale najmä silnú podporu vlády a hlavných predstaviteľov celého spektra politických strán,“ uviedol vicepremiér. V tejto súvislosti sa budúci týždeň v pondelok 23. septembra uskutoční Národný konvent k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030. Jeho cieľom má byť dosiahnutie spoločného konsenzu o budúcom smerovaní krajiny.

Predložená Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 vychádza zo šiestich Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj zo vstupnej správy Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030.