< sekcia Ekonomika

Úrad geodézie, kartografie a katastra získal svetové ocenenie

Celosvetové uznanie získal úrad za projekt, ktorý rieši komplexný prístup k správe referenčných priestorových údajov tzv. základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR získal za svoj projekt ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) prestížne svetové ocenenie Special Achievement in GIS (SAG) na medzinárodnej konferencii ESRI, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v San Diegu v USA.

Celosvetové uznanie získal úrad za projekt, ktorý rieši komplexný prístup k správe referenčných priestorových údajov tzv. základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy. Ide o ďalšie služby poskytované v rámci informatizácie verejnej správy ako súčasť eGovernmentu, ktoré prispievajú k zrýchleniu a skvalitneniu výkonu verejnej správy v Slovenskej republike.

"Veľmi si vážime cenu SAG, ktorá oceňuje víziu, iniciatívu, usilovnú prácu a inovatívne využitie technológie pre geografické informačné systémy. Na príprave a realizácii projektu sa podieľal tím skúsených odborníkov z nášho úradu. Bol ocenený komplexný prístup k riešeniu, zberu, správy, aktualizácie, kontrole kvality až po poskytovanie referenčných priestorových údajov našim klientom," povedala Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

ZBGIS® je databáza základných topografických objektov z územia Slovenskej republiky, popisuje ich geometrické a tematické vlastnosti. Slúži ako zdroj údajov na tvorbu základného štátneho mapového diela, ale aj ako základný údajový podklad na budovanie ostatných geografických informačných systémov vo verejnej správe. V rámci projektu boli sprístupnené mapové podklady vytvorené zo ZBGIS® prostredníctvom webových mapových služieb, údaje a služby sú popísané metaúdajmi, aby boli jednoducho a rýchlo vyhľadateľné. K dispozícii je aj transformačná služba na transformáciu medzi rôznymi súradnicovými a výškovými systémami a taktiež konverzná služba na prevod medzi rôznymi formátmi priestorových údajov.

Projekt ZBGIS® bol riešený v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizáciou projektu ZBGIS® sa dosiahlo sprístupnenie elektronických služieb ZB GIS pre verejnosť, zabezpečila sa komfortnejšia spolupráca s používateľmi ZB GIS, zvýšila sa dostupnosť údajov ZBGIS® a v nemalej miere sa zvýšila spolupráca s orgánmi verejnej správy pri budovaní informačných systémov. Výsledky projektu sú k dispozícii na www.geoportal.sk .

TASR informoval Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.