Quantcast
< sekcia Ekonomika

Protimonopolný úrad uložil firmám za kartel pokutu takmer 9 mil. eur

Na snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR na Drieňovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Úrad začal preverovať možný kartel firiem na základe podnetu od nadácie Zastavme korupciu z roku 2017.

Bratislava 11. januára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8,6 milióna eur za uzatvorenie kartelovej dohody pri verejnom obstarávaní na uskutočnenie prác v sektore energetiky. Úrad pôvodne preveroval šesť firiem, pokutu nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže ďalším trom firmám nepreukázal porušenie zákona. Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, upozornil v utorok PMÚ, mená pokutovaných spoločností však nespresnil.

Úrad začal preverovať možný kartel firiem na základe podnetu od nadácie Zastavme korupciu z roku 2017. Tá upozornila na možnú koordináciu postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky. Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota víťaznej ponuky prevyšovala 35 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

V rámci prešetrovania podnetu úrad v máji 2019 v priestoroch dvoch firiem vykonal inšpekciu a na základe získaných informácií a podkladov začal PMÚ v marci 2020 správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž. Pokutu úrad nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže úrad v konaní vo vzťahu k ďalším trom účastníkom konania nepreukázal porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že jeden z pokutovaných účastníkov konania požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti, úrad uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky už len zostávajúcim dvom pokutovaným spoločnostiam.