< sekcia Ekonomika

Úrad vlády vyhlásil obstarávanie na poradenské služby za 14 mil. eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Viaceré povinnosti úradu majú byť dôvodom, pre ktorý sa rozhodol vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytovanie odborných poradenských služieb.

Bratislava 27. novembra (TASR) - Maximálnu efektivitu pri využívaní odborných poradenských služieb chce Úrad vlády (ÚV) SR docieliť ich zabezpečením prostredníctvom verejného obstarávania. Poskytovateľa služieb by tak mal vyplácať len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 14 miliónov eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Úrad vlády pôsobí v aktuálnom programovom období ako riadiaci orgán vo viacerých oblastiach. "Zabezpečuje stratégiu riadenia a vzdelávania administratívnych kapacít zapojených do implementácie eurofondov, ako aj horizontálnu komunikáciu o strategickom smerovaní a čerpaní finančných prostriedkov EÚ," vysvetlil jeho tlačový odbor. Okrem toho plní viaceré úlohy v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viaceré povinnosti úradu majú byť dôvodom, pre ktorý sa rozhodol vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytovanie odborných poradenských služieb. S víťazom súťaže uzavrie rámcovú dohodu, ktorá podľa jeho tlačového odboru poskytovateľovi nezabezpečuje právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy. "To znamená, že odborné poradenské služby budú využívané maximálne efektívne a len v nevyhnutnom rozsahu," doplnil.

Cieľom opatrení je predovšetkým skvalitniť procesy riadenia a implementácie programov, projektov a ďalších finančných mechanizmov v aktuálnych obdobiach ich implementácie. ÚV chce týmito opatreniami tiež zabezpečiť vhodné a flexibilné dopĺňanie interných kapacít, nepriamo zvýšiť aj odbornosť zamestnancov verejného obstarávateľa, prípadne získať know-how a skúsenosti, ktorými Úrad vlády SR aktuálne nedisponuje.

"Realizácia zákazky bude spočívať v poskytnutí konzultačných a poradenských služieb vo viacerých oblastiach, a to tak pre Úrad vlády SR, ako aj príspevkovú organizáciu NASES," vysvetlil tlačový odbor.

Úrad informoval, že súťažné podmienky pripravil tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahol čo najlepší pomer ceny a kvality. "V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa budú ponuky vyhodnocovať bodovým systémom, pričom cena expertov má váhu 40 bodov, kvalita expertov má váhu 40 bodov a kvalita riadenia projektu 20 bodov," ozrejmil.

Vypísaním tohto verejného obstarávania chce úrad vlády prispieť k akcelerácii a zefektívneniu čerpania eurofondov v Slovenskej republike. "Vytvára tiež prostredie pre výrazné eliminovanie chýb pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ či predchádzanie prípadným následným finančným opravám a korekciám," dodal.