< sekcia Ekonomika

Úrad vlády: Výzva pre sedem oblastí má byť vyhlásená začiatkom marca

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Výzva sa týka Priemyslu 4.0/pokročilá výroba, sociálneho podnikania, energeticky účinnej obnovy verejných budov v mestách, nízkouhlíkovej mobility a kvality ovzdušia v mestách.

Bratislava 25. januára (TASR) – Jednokolová výzva pre sedem oblastí s alokovanou sumou 10 miliónov eur by mala byť vyhlásená začiatkom marca 2019 a bude otvorená do júla 2019. TASR o tom v piatok informoval Úrad vlády SR, ktorý je Národným kontaktným bodom  programu Interreg Central Europe. Je to štvrtá a zároveň posledná výzva v aktuálnom programovom období.

Na januárovom rokovaní Monitorovacieho výboru programu o tom rozhodli zástupcovia 9 členských krajín Európskej únie.

Výzva sa týka Priemyslu 4.0/pokročilá výroba, sociálneho podnikania, energeticky účinnej obnovy verejných budov v mestách, nízkouhlíkovej mobility a kvality ovzdušia v mestách. Ďalej ide o adaptáciu na zmenu klímy a predchádzanie rizikám, ohrozeného kultúrneho dedičstva a prístupnosti periferálnych a pohraničných regiónov pre siete a uzly TEN-T CNC.

Dôležitým kritériom bude, aby projekty, uchádzajúce sa o podporu v 4. výzve, využívali a rozvíjali dosiahnuté výsledky najmenej troch projektov už realizovaných v prvej či druhej výzve programu.