< sekcia Ekonomika

Úrad zastavil koncentráciu J&T Finance Group, L. Bödoka a Panta Rhei

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník

Predmetná koncentrácia bola úradu oznámená oneskorene a výkon práv a povinností z nej vyplývajúci sa realizoval predčasne.

Bratislava 15. mája (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní spoločnej kontroly podnikateľov J&T Finance Group (JTFG) SE a Ladislav Bödök (LB) nad podnikateľom Panta Rhei, s.r.o. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 13. mája.

Priblížila, že predmetná koncentrácia bola úradu oznámená oneskorene a výkon práv a povinností z nej vyplývajúci sa realizoval predčasne, za čo úrad rozhodnutím zo 16. októbra 2018 uložil nadobúdateľom pokutu za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Informovala, že počas správneho konania o posudzovaní predmetnej koncentrácie predložili oznamovatelia koncentrácie informácie, z ktorých vyplynulo, že spoločná kontrola menovaných podnikateľov nad Panta Rhei, ktorá vznikla a existovala od 10. augusta 2012, medzičasom zanikla.

Zdôraznila zároveň, že predmetná skutočnosť nebola úradu ozrejmená v okamihu oznámenia koncentrácie, ale až na základe ďalších dopytov úradu bola podnikateľom JTFG definitívne objasnená otázka stavu kontroly v spoločnosti Panta Rhei.

V tejto súvislosti bol podľa hovorkyne úradu oznámený vznik novej koncentrácie týkajúcej sa aj podnikateľa Panta Rhei. A to konkrétne 6. júna 2019 bola oznámená koncentrácia, ktorá spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč (PT) a LB nad podnikateľom Panta Rhei a okrem toho aj v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov PT, LB a Ing. Igor Mrva nad podnikateľom Ikar, a.s. Túto novo oznámenú koncentráciu úrad podľa nej aktuálne posudzuje.

Oľšavská dodala, že na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že správne konanie o koncentrácii podnikateľov JTFG, LB a Panta Rhei zastaví.