< sekcia Ekonomika

Úroveň digitalizácie na Slovensku rastie pomalšie ako vo zvyšku EÚ

Na archívnej snímke Mário Lelovský. Foto: TASR - Jakub Kotian

V svetovom rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti (IMD), ktorý skúma digitálny pokrok v 63 krajinách, sa Slovensko vlani umiestnilo na päťdesiatom mieste.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Úroveň digitalizácie na Slovensku rastie pomalšie ako vo zvyšku EÚ. Uviedol to Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), v súvislosti so stretnutím zamestnávateľov (združených v RÚZ), zástupcov odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Diskutovali o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie.

V svetovom rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti (IMD), ktorý skúma digitálny pokrok v 63 krajinách, sa podľa RÚZ Slovensko vlani umiestnilo na päťdesiatom mieste. Dôvody sú podľa 1. viceprezidenta RÚZ a IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mária Lelovského jasné, a to neflexibilná regulačná a pracovnoprávna legislatíva, takmer nulová štátna podpora a systém vzdelávania, ktorý nereflektuje potreby trhu práce.

"Súčasný systém vzdelávania jednak produkuje absolventov, ktorí sa na trhu práce nedokážu uplatniť, zároveň Slovensko zlyháva aj v oblasti celoživotného vzdelávania. U nás sa doň zapája len zhruba 3,5 % dospelých ľudí, čo je žalostne málo. Pre porovnanie – priemer európskych krajín je 12 % a požiadavkou Únie je, aby krajiny do roku 2030 dosiahli až 35 %," upozornil Lelovský.

Zamestnávatelia, ale aj zamestnanci sú podľa RÚZ na jednej lodi, pokiaľ sa zmenám neprispôsobia, mnohé podniky i pracovné miesta zaniknú. "V tejto oblasti chýba sociálny dialóg. Zamestnávatelia sa v súčasnosti boria s tým, ako digitálnu transformáciu výrobných a interných procesov zabezpečiť, keďže je to nevyhnutná podmienka ich prežitia. Aj zamestnanci sú súčasťou týchto zmien, najlepší spôsob, ako predísť strate zamestnania, je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Odbory i štát by preto musia byť aktívnymi partnermi, spolupracovať a komunikovať túto potrebu zvyšovania kvalifikácií všetkým," povedal Lelovský.

Zamestnávatelia združení v RÚZ chcú o podpore a rozvoji celoživotného vzdelávania zamestnancov diskutovať s vládnymi predstaviteľmi na najbližších rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady. "Digitálna revolúcia je tu. Nemáme priestor na zdĺhavú diskusiu o teoretických stratégiách, ako k nej pristúpiť. Je nevyhnutné začať ihneď a spoločne, aby sme dokázali zachovať existujúce pracovné miesta a udržať konkurencieschopné domáce podniky," dodal Lelovský.