< sekcia Ekonomika

Regulačný úrad chráni práva odberateľov elektriny, plynu, vody

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. V Bratislave 28. novembra 2013. Foto: TASR/Martin Baumann

Odberatelia sa na úrad obracajú predovšetkým s podnetmi, v ktorých namietajú fakturáciu deaktivačného poplatku pri neúspešnej zmene dodávateľa a podobne.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ak sa odberatelia elektriny, plynu, vody, či tepla stretli s problémom pri vyúčtovaní, zmene dodávateľa, podpise zmluvy s novým dodávateľom, či s problémom pri mesačných zálohových platbách, pomocnú ruku vie v rámci inštitútu ochrany odberateľa poskytnúť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Uviedol to hovorca úradu Radoslav Igaz.

ÚRSO ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, podľa neho zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Je logické, že investor by určite v tejto oblasti nepodnikal, keby nemal zisk. Rovnováha však znamená primeranú ochranu práv spotrebiteľov a rovnako aj primeranú ochranu práv podnikateľov.

Zdôraznil, že úrad má už od svojho vzniku v roku 2001 mimoriadne náročnú úlohu, a to vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale zároveň, aby na to nedoplácal spotrebiteľ, alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

Informoval, že odberatelia sa na úrad obracajú predovšetkým s podnetmi, v ktorých namietajú fakturáciu deaktivačného poplatku pri neúspešnej zmene dodávateľa, nevedomosť o podpise zmluvy s novým dodávateľom a o následnej zmene dodávateľa. Pri ochrane práv odberateľov v praxi odborníci úradu z odboru legislatívy a právnej agendy riešia podnety odberateľov, prípadne alternatívne riešenia sporov medzi odberateľmi a regulovanými subjektmi.

Podnety podľa Igaza tiež súvisia s nesprávne poskytnutými údajmi zasielanými na účely fakturácie odberu, vystavenými vyúčtovacími faktúrami za dodávku, nastavením preddavkových platieb, nedodržaním lehoty splatnosti, nespokojnosťou s vybavením reklamácie, vystavením upomienok, alebo pripojením odberného miesta.