< sekcia Ekonomika

ÚRSO ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. V Bratislave 28. novembra 2013. Foto: TASR/Martin Baumann

Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017.

Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) oznamuje, že v súčasnosti ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike číslo 18/2017. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017. Informoval o tom dnes hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Zdôraznil, že pre všetkých odberateľov platia v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára tohto roka. "V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február roku 2017, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, respektíve dobropisovať rozdiel v cene," podčiarkol.

Upozornil, že ak odberatelia vyúčtovacie faktúry, ktoré obsahujú aj vyúčtovanie reálnej spotreby za január, prípadne aj február 2017, nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na ÚRSO.

Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade podľa Igaza nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre. "Úrad zdôrazňuje, že nemá zákonnú právomoc vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom," podčiarkol Igaz.

Keďže situácia, ktorá nastala, nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, regulačný úrad podľa neho odporúča dodávateľom pri vyúčtovacích faktúrach obsahujúcich mesiace január či aj február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, respektíve dobropisov zohľadňujúcich rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých sa vystavili vyúčtovacie faktúry.

Pri preddavkových platbách je podľa Igaza potrebné využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidlách trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy. "Cenové konania pre vodu sa ukončia počas budúceho týždňa," dodal Igaz.