Quantcast
< sekcia Ekonomika

ÚRSO upozorňuje na údajné klamlivé informácie od Energie2

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tá podľa ÚRSO svojich odberateľov plynu vyzýva k tomu, aby podpísali dohodu a ukončili zmluvu o združenej dodávke zemného plynu s týmto dodávateľom.

Bratislava 26. augusta (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaznamenal viaceré podnety na dodávateľa - spoločnosť Energie2. Tá podľa ÚRSO svojich odberateľov plynu vyzýva k tomu, aby podpísali dohodu a ukončili zmluvu o združenej dodávke zemného plynu s týmto dodávateľom. Firma argumentuje tým, že ide o postup vychádzajúci z vyhlásení Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého sa odberatelia pri prepise zmluvy s iným dodávateľom dostanú k lepším a nižším cenám ako by im dával ich súčasný dodávateľ.

"Úrad považuje informáciu zasielanú dodávateľom Energie2, a.s. za klamlivú a neúplnú. Informácia môže pôsobiť na odberateľa nátlakovo, vzhľadom na vyjadrenie konkrétneho dátumu 31. augusta 2022 na uskutočnenie zmeny a upozornenia, že ak odberateľ zmenu neuskutoční, bude musieť platiť za plyn zvýšenú cenu bez možnosti skoršej výpovede," upozornil predseda ÚRSO Andrej Juris.

ÚRSO zdôraznil, že odberatelia plynu v domácnosti majú garantovanú regulovanú cenu za dodávku plynu v zmysle platnej legislatívy do konca kalendárneho roka. Odberateľ má platnú a účinnú zmluvu na dodávku plynu dovtedy, kým zmluvu neukončí jedným zo spôsobov uvedených v zmluve, respektíve upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov v roku 2023 bude vzhľadom na vývoj na trhu s energiami vyššia, avšak záleží od cenového návrhu dodávateľa plynu a následne od schváleného cenového rozhodnutia jednotlivým dodávateľom, aká cena za dodávku plynu bude nakoniec platná pre odberateľov v domácnosti. Rozhodujúcim faktorom bude aj prijatie avizovaných vládnych mimoriadnych opatrení v oblasti stabilizácie cien energií.

Zmenu dodávateľa by si mali domácnosti dobre premyslieť a najmä by nemali uzatvárať ponúknutú dohodu bez toho, aby mali uzavretú zmluvu s novým dodávateľom. "Ak by odberateľ odoberal plyn bez toho, aby mal uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o dodávke, išlo by o neoprávnený odber," upozornil ÚRSO. "Odberateľom, ktorí podpísali dohodu o ukončení zmluvy o združenej dodávke zemného plynu za cenu regulovanú úradom a zároveň nemajú k dátumu jej účinnosti (čo je podľa návrhu dohody neurčito vyjadrený 'najbližší možný termín') zabezpečenú dodávku plynu od iného dodávateľa, odporúčame osloviť dodávateľa Energie2, a.s. a dohodnúť sa na riešení jeho situácie," dodal úrad.