Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

ÚRSO: Včasná aplikácia novely umožní zmierniť dosah zdražovania

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Úrad skonštatoval, že podobné systémové opatrenia aplikujú aj ďalšie krajiny v EÚ na zmiernenie nárastov cien energií pre cieľové skupiny odberateľov.

Bratislava 14. decembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje vo finalizácii cenových konaní v energetike a vodárenstve na rok 2023. Cenové rozhodnutia budú reflektovať mimoriadny rast trhových cien v rozsahu danom legislatívou. Výsledkom extrémneho vývoja na energetických trhoch je aj nevyhnutné zdražovanie regulovaných cien energií pre odberateľov v nastávajúcom období. Vplyv na odberateľov však môžu zmierniť mimoriadne opatrenia štátu na základe nedávno schválenej novely zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Úrad upozornil, že zásadné zmiernenie dosahov súčasnej energetickej krízy na odberateľov energií presahuje možnosti súčasného regulačného rámca. Mimoriadne opatrenia vníma ako dôležitý nástroj štátu na zabezpečenie udržateľných dosahov na odberateľov energií pre nastávajúce obdobie. Úrad preto víta nový inštitút krízovej regulácie aj zavedenie možnosti ustanovenia limitu nárastu cien v tepelnej energetike nariadením vlády. Skonštatoval, že podobné systémové opatrenia aplikujú aj ďalšie krajiny v EÚ na zmiernenie nárastov cien energií pre cieľové skupiny odberateľov.

ÚRSO v súčasnosti pokračuje vo finalizácii cenových konaní. "Pozorne skúmame oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov, pričom predpokladáme, že podstatnú časť cenových rozhodnutí vydáme do konca roka," priblížil predseda ÚRSO Andrej Juris.

Víta preto nedávno schválenú novelu zákona o energetike a zákona o regulácii, ktorá vytvára účinné nástroje pre vládu na zmiernenie dosahu zdražovania regulovaných cien energií na odberateľov pre nastávajúce obdobie. "Je, prirodzene, dôležité, aby tieto nástroje boli uplatnené adresne a včas na dosiahnutie želaného účinku na cieľové skupiny odberateľov k 1. januáru 2023," dodal Juris.

Najväčšie nárasty regulovaných cien úrad eviduje najmä v oblasti dodávok elektriny a plynu a dodávok tepla. Upozornil, že ak mimoriadne opatrenia štátu nebudú prijaté, mnohí regulovaní odberatelia ako sú domácnosti, verejné a neziskové inštitúcie, správcovské spoločnosti a podnikateľské subjekty budú na budúci rok platiť niekoľkonásobne vyššie ceny v porovnaní so súčasnosťou.

V prípade elektriny by to podľa ÚRSO bol viac ako štvornásobok, pri zemnom plyne viac ako trojnásobok a takmer dvojnásobok v prípade dodávok tepla z centrálneho zásobovania teplom (CZT), ale s veľmi diferencovanými dosahmi v jednotlivých lokalitách CZT.

Úrad zdôraznil, že je pripravený konzultovať podrobnosti aplikácie rozhodnutí o všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ), prípadne ďalších mimoriadnych opatrení v regulovaných činnostiach v súlade s legislatívou. Finálne dosahy na odberateľov energií v roku 2023 tak podľa ÚRSO budú známe po ukončení príslušných cenových konaní a prijatí mimoriadnych opatrení štátu.