Quantcast
< sekcia Ekonomika

ÚRSO vlani skontroloval viac ako 60 spoločností

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Zatiaľ čo počet vykonaných kontrol bol vlani porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, počet pokút ostatné tri roky vykazuje nárast.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vlani skontroloval 69 regulovaných spoločností a vydal 184 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 243.400 eur. Okrem toho úrad desiatim regulovaným subjektom nariadil, aby vrátili odberateľom tepla a elektriny 128.871 eur. Tie predstavovali rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou, ktorá mala byť uplatnená podľa platných predpisov. Vyplýva to z výročnej správy ÚRSO.

Zatiaľ čo počet vykonaných kontrol bol vlani porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, počet pokút ostatné tri roky vykazuje nárast. V roku 2019 ÚRSO uložil pri 73 kontrolách 131 pokút a v roku 2020 pri 64 kontrolách dokonca iba 58 pokút.

"V roku 2021 boli vykonané kontroly v 43 subjektoch, ktoré vykonávajú činnosti v elektroenergetike, z toho u 16z nich bolo zistených až 83 porušení zákona," uviedol úrad vo výročnej správe. V oblasti plynárenstva úrad vykonal kontroly v ôsmich subjektoch, pričom u štyroch z nich bolo zistených 13 porušení zákona. U spoločností, ktoré vykonávajú regulované činnosti v tepelnej energetike, úrad zistil porušenie platnej legislatívy u 16 kontrolovaných firiem.

Medzi najčastejšie porušenia v elektroenergetike a plynárenstve patrilo nedodržanie schválených obchodných podmienok dodávky elektriny a plynu, fakturácia cien bez cenového rozhodnutia úradu alebo v rozpore s cenovým rozhodnutím úradu. V oblasti tepelnej energetiky bolo najčastejším deliktom, že dodávateľ tepla nezúčtoval so svojimi odberateľmi neoprávnené náklady zahrnuté vo variabilnej alebo fixnej zložke maximálnej ceny tepla, čím zadržal finančné prostriedky odberateľov.