Quantcast
< sekcia Ekonomika

ÚRSO:Vplyv na vývoj cien energií budú mať najmä rozhodnutia prijaté EÚ

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V niektorých krajinách došlo krátkodobo k oddialeniu vyraďovania uhoľných elektrární alebo k predĺženiu ich prevádzkových hodín.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Zastropovanie veľkoobchodných cien energií, finančná kompenzácia vysokých cien, regulácia výroby či rôzne núdzové opatrenia zamerané na fungovanie energetického systému sú niektoré z opatrení, ktoré by mala EÚ, ale aj národné štáty prijať na riešenie vysokých cien energií. Rozhodujúci vplyv na budúci vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu budú mať rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ, ale aj individuálne opatrenia prijaté jednotlivými členskými krajinami EÚ, uviedol vo štvrtok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.

ÚRSO pripravilo analýzu hlavných faktorov, ktoré spôsobili extrémny nárast cien energií od začiatku tohto roka. K nim patrí výrazné oživenie ekonomiky po útlme spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19, zníženie ponuky plynu, chladná zima a vojna na Ukrajine. Cena plynu a nedostatok iných zdrojov postupne zvyšovali aj cenu elektriny. Tú zvýšila aj vysoká výroba elektriny z uhlia, ktorá je výrazne zaťažená emisnými poplatkami za vypúšťanie skleníkových plynov.

"V posledných mesiacoch sme svedkami extrémneho nárastu veľkoobchodných cien elektriny a plynu, ktoré majú dramaticky negatívny vplyv na náklady na energie či už pre domácnosti, ako aj pre inštitúcie a podnikateľov. Preto je vzhľadom na tento nepriaznivý vývoj dôležité, aby boli v súčasnosti pripravované a intenzívne diskutované opatrenia na úrovni EÚ a členských krajín aj včas prijaté a implementované do praxe," uviedol Juris.

V nasledujúcom období je podľa šéfa ÚRSO možné očakávať aj pokračujúce výkyvy cien energií, čo súvisí aj s neistotou dodávok ruského plynu. Jeho podiel v energetike Európy sa síce výrazne znížil, no tento pokles nie je dostatočne kompenzovaný dovozom z iných zdrojov. Neistotu trhov navyše zvýšili správy o úniku plynu z podmorského plynovodu Nord Stream, čo môže mať zásadný vplyv na objem dodávok plynu z Ruska v nadchádzajúcom období.

V niektorých krajinách došlo krátkodobo k oddialeniu vyraďovania uhoľných elektrární alebo k predĺženiu ich prevádzkových hodín. V Nemecku sa uvažuje o ponechaní vybraných jadrových zdrojov v prevádzke minimálne do jari 2023. Napriek týmto správam európske komoditné burzy budú podľa ÚRSO aj naďalej ovplyvňované pokračujúcou štrukturálnou zmenou na strane výroby elektriny, ktorá znamená postupné vyraďovanie konvenčných zdrojov a prechod na nové výrobné technológie.