Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Ekonomika

Uskutoční sa 10 .ročník Dňa bez dlhov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Záujemcovia môžu požiadať odborných poradcov o bezplatný výpis z Centrálneho registra exekúcií, aby sa dozvedeli, či je proti nim v súčasnosti vedená nejaká exekúcia.

Bratislava 2.novembra (Teraz.sk) – Na Slovensku sa uskutoční jubilejný 10. ročník Dňa bez dlhov. Dlžníci, ktorí majú problémy so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu počas celého novembra využiť bezplatnú telefónnu linku 800 223 322 alebo sa pýtať prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk. Záujemcovia môžu zároveň požiadať odborných poradcov o bezplatný výpis z Centrálneho registra exekúcií, aby sa dozvedeli, či je proti nim v súčasnosti vedená nejaká exekúcia. Deň bez dlhov organizuje spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Podujatie sa koná v spolupráci s projektom moje-financie.sk, mestami Prešov a Košice a neziskovou organizáciou Človek v ohrození.

„Ani tento rok to väčšina Slovákov nemá ľahké. Po pandemických opatreniach, pre ktoré mnohým z nich klesli príjmy, a tým sa zhoršila aj ich schopnosť splácať dlhy, prišla inflácia a zdražovanie energií. Veľa domácností zareagovalo na tieto okolnosti tým, že začali viac šetriť a obmedzovať činnosti, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Stále však existuje veľké percento tých, ktorí nevedia, ako postupovať, ako si vytvoriť konkrétny plán, kde obmedziť výdavky, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako si rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. A práve pri plánovaní krok za krokom vám pomôžu naši poradcovia v rámci bezplatných konzultácií počas celého novembra. Príčinou dlhovej pasce nemusí byť vždy nezodpovedné správanie spojené s nízkou finančnou gramotnosťou, ale aj komplikovaná životná situácia spôsobená napríklad spomínanou pandémiou či infláciou. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti,“ uvádza Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Vďaka pokračujúcej spolupráci s projektom moje-financie.sk zostáva ponuka výpisu z Centrálnej evidencie exekúcií bezplatná. „Dlhodobo sa staráme o finančné zdravie občanov, ktorí môžu vďaka nášmu portálu získať prehľad o svojich finančných záväzkoch, úveruschopnosti i o tom, ako ich vnímajú ich veritelia, teda banky a nebankové inštitúcie. V rámci Dňa bez dlhov môžu žiadatelia zistiť, či je voči nim vedená jedna, prípadne viac exekúcií vrátane podrobných informácií o jednotlivých exekúciách,“ dodáva Romana Knyblová, projektová manažérka portálu moje-financie.sk.

Nezisková organizácia Človek v ohrození sa v rámci svojich aktivít intenzívne venuje vzdelávaniu „Na Slovensku prevádzkujeme komunitné centrá v piatich obciach, v ktorých sa dlhodobo zameriavame na zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľov. Prostredie a život v komunitách, ktoré sa snažíme rozvíjať, sú poznačené nedostatkom zdrojov a pretrvávajúcou chudobou. Väčšina klientov, s ktorými pracujeme, je odkázaných na sieť sociálneho zabezpečenia a systém dávok. Požičiavanie je prirodzenou stratégiou prežitia. V teréne evidujeme prípady, že pôžičku dostanú aj takí ľudia, u ktorých je vopred zrejmé, že ju nebudú môcť splácať alebo ľudia s nízkym právnym vedomím, ktorí často nerozumejú všetkým podmienkam. V lokalitách, v ktorých pôsobíme, sme denne v teréne a snažíme sa hlbšie vniknúť do situácie dlžníka, porozumieť mechanizmom jeho správania a správne nastaviť poradenský systém práce. Pozitívne vnímame možnosť osobného bankrotu, ale reflektujeme aj potrebu ďalšej práce s klientom a dôležitosť nadväzných programov, ako je pracovné poradenstvo a kontinuálne zvyšovanie finančnej gramotnosti,“uviedol Anastazij Momot, vedúci programu sociálnej práce.

Z pravidelných analýz spoločnosti KRUK vyplýva, že priemerný dlh slovenských dlžníkov dosiahol v roku 2022 sumu 2 600 EUR, zostal teda rovnaký ako v roku 2021. Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (58 % dlžníkov s priemerným dlhom takmer 2 900 EUR). Najviac dlžníkov opäť pochádza z Košického kraja, kde žije necelých 17 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2 300 EUR. Najvyššie záväzky majú v priemere dlžníci z Bratislavy (3 300 EUR), ktorí tvoria 9 % všetkých dlžníkov v SR.