Quantcast
< sekcia Ekonomika

Úsporu zo stabilizačných pôžičiek presunú na iné pôžičkové schémy

Foto: deutschebank.ge

Fond na podporu vzdelávania bude môcť financie použiť do konca marca 2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Bratislava 18. decembra (TASR) – Financie určené na stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva, ktoré boli vyčlenené na tento zámer na rok 2019, nebudú vyčerpané v plnej výške. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje, aby sa zmenil účel použitia týchto financií a úspora sa presunula na študentské pôžičky a pôžičky pre pedagógov. Vláda so zmenou súhlasila.

Skutočná potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie stabilizačných pôžičiek pre študentov ošetrovateľstva v roku 2019 je nižšia, ako bolo predpokladané v analýze vplyvov, ktorá bola súčasťou Informácie o stave zdravotníckeho personálu v SR schválenej vládou SR z 5. septembra 2018.

"Fond na podporu vzdelávania v súčasnosti identifikoval, že nebude vedieť na predmetný účel využiť 1.394.000 eur v tomto roku. MŠVVaŠ SR eviduje dlhodobo záujem o dofinancovanie Fondu na podporu vzdelávania v ostatných dvoch pôžičkových schémach, teda v študentských pôžičkách a v pôžičkách pre pedagógov," uvádza sa v predkladanom materiáli. Podľa odhadov Fondu na podporu vzdelávania, by takto vedel využiť na financovanie študentských pôžičiek sumu 804.000 eur a na financovanie pôžičiek pre pedagógov sumu 590.000 eur.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) po rokovaní vlády uviedla, že stabilizačné pôžičky boli zavedené na stabilizáciu zdravotníckych kádrov, aby zostali pracovať na Slovensku, keď skončia školu. "Tento rok bol prvým pilotným a snažili sme sa spolu s ministerstvom zdravotníctva identifikovať maximálny možný okruh prijímateľov tohto štipendia. Pôvodne sme tento objem nastavili na to, aby sa mohlo prihlásiť maximum žiadateľov," povedala Lubyová. Pripomenula, že tento fond bol schválený až počas roka, aj preto sa zvýšili finančné prostriedky. Ako doplnila, aj Študentská rada vysokých škôl žiadala, aby sa navýšil objem študentských pôžičiek, čo sa vďaka tejto zmene podarí.

Fond na podporu vzdelávania bude môcť financie použiť do konca marca 2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Po schválení zmeny účelu rezort školstva poskytne finančné prostriedky Fondu na podporu vzdelávania, ktorý ich využije na poskytnutie schválených pôžičiek pre študentov a pedagógov, ktoré bude vyplácať v prvom kvartáli 2020.