Quantcast
< sekcia Ekonomika

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil hodnotenie sťahovania MIRRI

Na archívnej snímke z 15. júna 2021 logo na budove, v ktorej sídli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na Štefánikovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

ÚHP zároveň odporúčal zvoliť variant prenájmu na sedem rokov s opciou na nasledujúce tri roky, ktorým sa minimalizuje riziko prípadnej neefektivity obsadenia priestoru.

Bratislava 10. augusta (TASR) – Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnil na sociálnej sieti hodnotenie zjednotenia priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zo septembra minulého roka. Rezortu odporúčal zazmluvniť minimálnu plochu zo zadania súťaže či znížiť množstvo parkovacích miest.

ÚHP zhodnotil, že zjednotením priestorov nastane plynulejší chod procesov na úrovni ministerstva, zvýši sa efektivita práce, znížia sa náklady na interné presuny medzi budovami a nájom ako taký. Úspora oproti súčasnému stavu na nájomnom, prevádzke aj po zohľadnení sťahovania môže podľa štúdie predstavovať v peňažnej hodnote 5,1 milióna eur pri sedemročnom prenájme až 9,1 milióna eur bez DPH pri desaťročnom prenájme. Reálna úspora môže byť podľa analytikov nižšia pre súbeh súčasných zmlúv s novým nájomným.

Požadovaná výmera prenajímateľnej plochy podľa štúdie uskutočniteľnosti je 17,3 štvorcového metra (m2) na zamestnanca. Potenciálna úspora pri zohľadnení údajov zo štúdie a dosiahnutí 14 m2 na zamestnanca podľa ÚHP predstavuje 4,3 milióna eur bez DPH za sedem rokov oproti štúdii.

"Na základe aktualizácie podkladov vo výzve na predkladanie ponúk sa predpokladaný počet požadovaných m2 zmenil na 18.000 – 24.000 m2 a počet zamestnancov z 1083 na 1250. Pri spodnej hranici 18.000 m2 je pomer na jedného zamestnanca 14,4 m2 prenajímateľnej plochy, čo je len mierne nad hornou hranicou benchmarku 10 - 14 m2," dodal útvar s tým, že potenciálna úspora pri zohľadnení údajov zo súťaže a dosiahnutí 14 m2 na zamestnanca predstavuje približne 0,6 milióna eur bez DPH za sedem rokov.

ÚHP preto odporúčal zazmluvniť minimálnu plochu zo zadania súťaže (18.000 – 24.000 m2) pre plánovaných 1250 zamestnancov. Cieľom bolo čo najviac sa priblížiť trhovému benchmarku prenajímateľnej plochy 14 m2 na zamestnanca. Podľa útvaru je potrebné zohľadniť aj trend zo súkromného sektora a dopyt po práci z domu.

MIRRI súčasne podľa štúdie uskutočniteľnosti požadovalo minimálne 244 parkovacích miest, čo predstavuje približne jedno parkovacie miesto na štyroch zamestnancov. V porovnaní s inými ministerstvami v bratislavskom Starom Meste to však podľa ÚHP predstavuje vysoký nadštandard. Na základe aktualizácie podkladov vo výzve na predkladanie ponúk sa počet parkovacích miest znížil na 200. Útvar navrhoval znížiť množstvo parkovacích miest až na 108 v súlade s umiestnením v širšom centre mesta a dobrou dostupnosťou verejnej dopravy.

ÚHP zároveň odporúčal zvoliť variant prenájmu na sedem rokov s opciou na nasledujúce tri roky, ktorým sa minimalizuje riziko prípadnej neefektivity obsadenia priestoru. Tiež navrhoval vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti dlhodobého riešenia priestorovej situácie MIRRI, ktorá detailnejšie rozpracuje alternatívu výstavby novej administratívnej budovy.

MIRRI sa rozhodlo zjednotiť svojich šesť pracovísk v Bratislave do jedného objektu. Ministerstvo spolu s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) si našli nové jednotné sídlo v budove bratislavského Tower 115.