< sekcia Ekonomika

V Bratislave sa začína stretnutie k integrite verejnej správy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Projekt sa zameriava na identifikáciu a riadenie hlavných rizík korupcie a poskytne vláde SR usmernenia k vývoju nástrojov a procesov na predchádzanie korupcie.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Zástupcovia Úradu vlády SR sa spolu s predstaviteľmi OECD, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, zástupcami rezortov, Generálnej prokuratúry či Rady pre štátnu službu a organizácií angažujúcich sa vo veciach verejných stretnú 19. a 20. septembra od 9:00 na bratislavskom Bôriku.

Majú prediskutovať realizáciu projektu pod názvom Zlepšovanie integrity verejnej správy v SR. Informoval o tom tlačový odbor ÚV SR.

Počas štyroch rokov projekt podporí budovanie komplexného, koordinovaného a moderného systému integrity vrátane budovania kapacít, uľahčenie rozhodovania verejných činiteľov, založeného na uplatňovaní etických noriem a pravidiel, podporí vytváranie efektívnych protikorupčných politík a opatrení, ale aj zdokonalenie protikorupčných činností či zabezpečenie účinných mechanizmov zodpovednosti.

Projekt sa zameriava na identifikáciu a riadenie hlavných rizík korupcie a poskytne vláde SR usmernenia k vývoju nástrojov a procesov na predchádzanie korupcie. Úrad vlády SR, najmä odbor prevencie korupcie, bude realizovať projekt v úzkej spolupráci so svojím projektovým partnerom - OECD (Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Projekt, ktorý je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru reaguje na aktuálne výzvy v oblasti verejnej integrity a protikorupčných snáh na Slovensku, pričom využíva medzinárodné skúsenosti.