< sekcia Ekonomika

ÚVO v spolupráci s INEKO chce posilniť nezávislosť úradu

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann

V súčasnej úprave zákona o verejnom obstarávaní podľa predsedu ÚVO Hliváka chýba úprava statusových požiadaviek predsedu a podpredsedov ÚVO.

Bratislava 24. februára (TASR) – Nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by sa mala posilniť. Opatrenia na to, ako to dosiahnuť, predstavili v pondelok predstavitelia úradu spolu so zástupcami Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Navrhujú napríklad úpravu požiadaviek na výber predsedu ÚVO, zverejňovanie zápisnice z hlasovania členov Rady ÚVO či odpočtovanie činnosti úradu v Národnej rade (NR) SR. Ambíciou je podľa predsedu ÚVO Miroslava Hliváka pretaviť tieto opatrenia do legislatívnej podoby.

"Materiál dnes ponúkame do verejnej diskusie," vyhlásil Hlivák. Zámerom tiež je, aby vláda, ktorá vzíde z volieb, podporila reformu verejného obstarávania. Tieto opatrenia by podľa Hliváka mohli byť zahrnuté napríklad aj do programového vyhlásenia vlády. Úrad sa plánuje vrátiť aj k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá v parlamente neprešla.

V súčasnej úprave zákona o verejnom obstarávaní podľa Hliváka chýba úprava statusových požiadaviek predsedu a podpredsedov ÚVO. Tie by podľa neho mali zahŕňať spôsobilosť na právne úkony, štátne občianstvo SR, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päťročnú prax v oblasti verejného obstarávania, ovládanie cudzieho jazyka a previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) minimálne v stupni dôverné.

Požiadavky na členov Rady ÚVO by sa mali podľa Hliváka tiež upraviť. Vypustiť by sa mala požiadavka na občianstvo SR, aby mohli byť členmi aj zahraniční experti, mali by mať tiež previerku NBÚ. Minimálne jeden člen Rady by mal byť právnik a jeden ekonóm.

Pri predsedovi ÚVO by komisiu na výber kandidátov tvorili zástupcovia každého poslaneckého klubu, vlády a prezidenta. NR SR vyberá nadpolovičnou väčšinou, pri zhodnom počte hlasov postupujú viacerí kandidáti prezidentovi, ktorý vymenuje predsedu. Prezident by podľa návrhu nemusel vymenovať predsedu ÚVO, ak by na to mal závažné dôvody. Pri ústavnej väčšine by to neplatilo, prezident by ho vymenovať musel. Po neúspešnej voľbe by mali uchádzači možnosť opätovne kandidovať.

Cieľom je tiež oslabenie pozície vlády pri výbere predsedu ÚVO. Riaditeľ INEKO Peter Goliaš podotkol, že ÚVO kontroluje verejné obstarávania na ministerstvách. "Myslíme si preto, že je veľmi dôležité odpojiť alebo znížiť váhu pri rozhodovaní, ktorá je na strane vlády, a preniesť to na ďalších demokratických aktérov, v tomto prípade je to teda národná rada a tiež úrad prezidenta," dodal.

Pri členoch Rady by bolo zloženie komisie v kompetencii orgánu, ktorý výber organizuje. Zo šiestich členov Rady ÚVO, ktorých v súčasnosti menuje vláda, by po novom po dvoch menoval vládny kabinet, NR SR a prezident.

Upraviť by sa podľa návrhu ÚVO a INEKO malo aj odvolávanie predsedu ÚVO a členov Rady ÚVO. Pri závažnom porušení eticko-profesných povinností by na návrh parlamentu predsedu úradu odvolal prezident. Pri členoch Rady má odvolávať orgán, ktorý ich menoval.

V prípade výberových konaní ÚVO navrhuje verejnú výzvu prostredníctvom RTVS, na webovom sídle NR SR – pri členoch Rady na webe orgánu, ktorý výber organizuje – ďalej v celoštátnom denníku a na pracovnom portáli. Upraviť by sa mal aj zoznam dokumentov, ktoré musí uchádzač predložiť.

Nezávislosti úradu má pomôcť aj právomoc predsedu ÚVO menovať dvoch podpredsedov či schvaľovať štatút úradu. Rada by zasa mala mať právomoc schvaľovať svoj štatút. V zákone o verejnom obstarávaní by zároveň mala byť podľa Hliváka explicitná úprava nezávislého konania ÚVO. Súčasne navrhuje odpočtovanie činnosti úradu v parlamente a možnosť vystúpiť v pléne NR SR.

Posilnenie transparentnosti pri rozhodovaní Rady ÚVO by sa malo vykonať zverejňovaním zápisnice z hlasovania členov Rady na webovom sídle ÚVO. "Práve toto považujem za kľúč k transparentnému rozhodovaniu odvolacieho orgánu a jeho členov," zdôraznil Hlivák. Stanoviť by sa tiež mala rozdielna dĺžka funkčného obdobia členov Rady ÚVO, ak by sa naraz volili minimálne štyria členovia.