< sekcia Ekonomika

ÚVO zastavil súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Úrad označil odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky zo strany SSC za všeobecné a nepreskúmateľné.

Bratislava 19. septembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) musí zrušiť súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. Nariadil to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rozhodnutí o námietke, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke. SSC podľa neho konala v rozpore s princípom transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov, hospodárnosti a efektívnosti. Dôvodom je nerozdelenie zákazky na časti a skutočnosť, že rozhodnutie nerozdeliť zákazku na časti nebolo ani dostatočne odôvodnené.

Úrad označil odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky zo strany SSC za všeobecné a nepreskúmateľné. Nie je totiž zrejmé, prečo by sa predmet zákazky vzhľadom na jej opis nemohol potenciálne rozdeliť na časti. Podľa ÚVO tak bol porušený princíp transparentnosti.

Úrad súčasne konštatuje, že SSC postupovala v rozpore s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, čo mohlo odradiť regionálnych dodávateľov prác. Poukázal aj na porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak by totiž SSC pristúpila k rozdeleniu predmetu zákazky, mohla podľa úradu očakávať vyšší záujem zo strany malých a stredných podnikov, čo v konečnom dôsledku mohlo priniesť hodnotnejšiu hospodársku súťaž a nižšiu cenu za realizáciu úsekov ciest.

SSC nerozdelenie predmetu zákazky na časti odôvodnila tým, že po zvážení ekonomického, časového, finančného aj technického hľadiska je pre obstaranie stavebných prác ekonomickejšie uzavrieť rámcovú zmluvu s viacerými uchádzačmi s opätovným otvorením súťaže, pričom ďalej v odôvodnení uvádza, že následná elektronická aukcia medzi účastníkmi rámcovej dohody podporuje hospodársku súťaž a kontrolovanému umožňuje dosiahnuť čo najväčšiu úsporu.

ÚVO uznal námietky navrhovateľa za opodstatnené a keďže namietané skutočnosti by pre SSC znamenali značné úpravy súťažných podkladov, ÚVO sa rozhodol pre zrušenie tendra.

Na cesty prvej triedy bolo zabezpečených 200 miliónov eur nad rámec rozpočtu na obdobie štyroch rokov. Za túto sumu by sa malo opraviť alebo zrekonštruovať každý z nasledujúcich štyroch rokov približne 130 kilometrov ciest prvej triedy.