< sekcia Ekonomika

ÚVO:Rezort školstva pri verejnom obstarávaní v roku 2017 porušil zákon

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Porušenie zákona ministerstvom kritizovala nadácia Zastavme korupciu.

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR porušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď si v roku 2017 objednalo zamestnanecké karty cez elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorý slúži na obstaranie bežne dostupných tovarov a služieb. MŠVVaŠ sa proti rozhodnutiu o porušení zákona odvolalo, následne však svoje odvolanie v druhej polovici apríla stiahlo. Vyplýva to z dokumentov zverejnených Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) na jeho internetovej stránke. Porušenie zákona ministerstvom kritizovala nadácia Zastavme korupciu.

Ministerstvo školstva 31. marca 2017 vyhlásilo prostredníctvom elektronického kontraktačného systému súťaž na dodanie zákazky "Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov" v predpokladanej hodnote 131.098,99 eura. ÚVO po preverení obstarávania skonštatoval porušenie zákona. Objednávkový portál, centrálny evidenčný autorizačný modul, zúčtovací modul, platobný terminál a zamestnanecké karty nie sú podľa úradu bežne dostupný tovar a ministerstvo školstva malo využiť postup na podlimitné zákazky bez EKS.

ÚVO tiež upozornil na nedostatočný opis predmetu zákazky, ktorý mohol prípadných dodávateľov pomýliť, a tak sa do súťaže ani neprihlásili. Posledný bod, ktorý ÚVO spochybnil, bola dodatočná zmena zmluvy s víťazom súťaže.

"Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že postupom kontrolovaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedol ÚVO v rozhodnutí.

Porušenie zákona ministerstvom kritizovala nadácia Zastavme korupciu. "Už dlhšie upozorňujeme na to, že viaceré štátne organizácie pri nákupe stravných služieb a rekreačných poukazov konajú protizákonne, keď o ne riadne nesúťažia. Sme radi, že nám dal za pravdu aj ÚVO. Výsledkom takéhoto konania totiž môže byť podozrenie z klientelizmu a nehospodárnosti," uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Podľa nadácie ÚVO rozhodol, že sa mala do súťaže započítať aj cena stravných lístkov, čím by hodnota zákazky narástla a musel by byť použitý iný postup verejného obstarávania.

Ministerstvo školstva sa však voči tomuto tvrdeniu ohradilo. "Zo žiadneho právoplatného rozhodnutia ÚVO vydaného vo veci verejného obstarávania na predmet zákazky 'Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov' vyhláseného ministerstvom nevyplýva, že do reálnej hodnoty tendra sa musí započítať cena straveniek a že ministerstvo malo vyhlásiť nadlimitnú zákazku."

Podľa MŠVVaŠ nadácia Zastavme korupciu opätovne a už dlhodobo škandalizuje výkon funkcie ministerky Martiny Lubyovej (nominantka SNS) bez toho, aby si overila fakty. "Predmetná zákazka totiž nebola zadávaná v období jej pôsobenia, keďže bola podpisovaná na jar 2017 a Martina Lubyová nastúpila do funkcie ministerky v septembri 2017," dodal odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.