< sekcia Ekonomika

V Bratislave sa diskutuje o hospodárskom riadení EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Účelom konferencie je podľa organizátorov prispieť k posilňovaniu demokratickej legitimity a zodpovednosti v oblasti hospodárskeho riadenia a rozpočtovej politiky EÚ.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu informácií a osvedčených postupov pri aplikácii európskych rozpočtových pravidiel, s cieľom posilniť spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom (EP), je cieľom Medziparlamentnej konferencie o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ. Dvojdňové podujatie začína dnes dopoludnia v priestoroch Bratislavského hradu.

Účelom konferencie je podľa organizátorov prispieť k posilňovaniu demokratickej legitimity a zodpovednosti v oblasti hospodárskeho riadenia a rozpočtovej politiky EÚ, s prihliadnutím na sociálny rozmer a prepájanie solidarity a dohľadu, ktoré budú bez ujmy v kompetenciách parlamentov EÚ.

Konferencia od roku 2013 nahradila stretnutia predsedov príslušných parlamentných výborov organizovaných národným zákonodarným zborom v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva toho-ktorého členského štátu v Rade EÚ. Stretnutia sa konajú minimálne dvakrát ročne v koordinácii s výročným cyklom koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík, tzv. európskeho semestra.

V prvom polroku každého kalendárneho roka sa konferencia koná v Bruseli a spoluorganizuje ju predsedajúci národný parlament a EP. V druhom polroku sa koná v členskom štáte, ktorý vykonáva predsedníctvo v Rade EÚ a predsedá mu predsednícky parlament.

Konferenciu tvoria delegácie príslušných výborov národných parlamentov členských štátov a EP. Zloženie a veľkosť delegácie je stanovená každým parlamentom. Ako pozorovatelia môžu byť prizvaní dvaja zástupcovia parlamentu každého z kandidátskych štátov, ako špeciálni hostia aj zástupcovia iných parlamentov, či inštitúcií EÚ.